Product Catalog

Shop Tubed Beads

TB-03-7BD/c TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Transparent Capri Blue
TB-03-21/c TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Silver-Lined Crystal
TB-03-24/c TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Lime Green
TB-03-461/c TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Higher-Metallic Grape
TB-03-617/c TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Matte-Color Dk Olive
TB-03-703/c TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Matte-Color Mauve Mocha