Product Catalog

Shop Tubed Beads

TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Transparent Capri Blue
TB-03-7BD/c
TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Transparent Lt Sapphire
TB-03-13/c
TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Silver-Lined Crystal
TB-03-21/c
TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Lime Green
TB-03-24/c
TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Silver-Lined Ruby
TB-03-25C/c
TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Silver-Lined Frosted Teal
TB-03-27BDF/c
TB-03-31/c
TB-03-36/c
TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Opaque White
TB-03-41/c
TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Opaque Jet
TB-03-49/c
TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Opaque Turquoise
TB-03-55/c
TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Metallic Nebula
TB-03-82/c
TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Metallic Iris - Brown
TB-03-83/c
TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Metallic Iris - Purple
TB-03-85/c
TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Opaque-Lustered Lt Beige
TB-03-123/c
TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Transparent-Rainbow Lt Sapphire
TB-03-168/c
TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Gold-Lustered African Sunset
TB-03-329/c
TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Higher-Metallic Grape
TB-03-461/c
TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Matte-Color Iris - Brown
TB-03-614/c
TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Matte-Color Dk Olive
TB-03-617/c
TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Matte-Color Dk Copper
TB-03-702/c
TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Matte-Color Mauve Mocha
TB-03-703/c
TOHO Bugle #3 9mm Tube 2.5" : Nickel
TB-03-711/c
TB-03-989F/c