Product Catalog
DP4-451006-076 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Valentinite (32pcs)
DP4-451007-072 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Valentinite (36pcs)
DP4-451056-112 Preciosa : MC Bead 69-302 Rondell 6mm - Valentinite (36pcs)
382-04-MP22601 O-Bead 4 x 1mm : Matte - Opaque White - Valentinite 1/2
382-04-MP22601/c O-Bead 1x4mm Tube 2.5" : Matte - Opaque White - Valentinite 1/2