Product Catalog
TA-01-141/50 TOHO Aiko (11/0) : Ceylon Snowflake 50g
TA-01-141/p TOHO Aiko (11/0) 4g Pack : Ceylon Snowflake
TA-01-141F/50 TOHO Aiko (11/0) : Ceylon Frosted Snowflake 50g
TA-01-141F/p TOHO Aiko (11/0) 4g Pack : Ceylon Frosted Snowflake
TB-01-141 TOHO Bugle #1 (3mm) : Ceylon Snowflake
TB-01-141/c TOHO Bugle #1 3mm Tube 2.5" : Ceylon Snowflake
TC-01-141 TOHO Cube 1.5mm : Ceylon Snowflake
TC-01-141/c TOHO Cube 1.5mm Tube 2.5" : Ceylon Snowflake
TC-04-141/c TOHO Cube 4mm Tube 2.5" : Ceylon Snowflake
TH-08-141/d TOHO Hex 8/0 Tube 5.5" : Ceylon Snowflake
TH-11-141/c TOHO Hex 11/0 Tube 2.5" : Ceylon Snowflake
TM-03-141/c TOHO Magatama 3mm Tube 2.5" : Ceylon Snowflake
TR-06-141 TOHO Round 6/0 : Ceylon Snowflake
TR-06-141/b TOHO Round 6/0 Tube 5.5" : Ceylon Snowflake
TR-06-141/c TOHO Round 6/0 Tube 2.5" : Ceylon Snowflake
TR-06-141/d TOHO Round 6/0 Tube 5.5" : Ceylon Snowflake
TR-08-141 TOHO Round 8/0 : Ceylon Snowflake
TR-08-141/b TOHO Round 8/0 Tube 5.5" : Ceylon Snowflake
TR-08-141/c TOHO Round 8/0 Tube 2.5" : Ceylon Snowflake
TR-08-141/d TOHO Round 8/0 Tube 5.5" : Ceylon Snowflake
TR-08-141F TOHO Round 8/0 : Ceylon Frosted Snowflake
TR-11-141 TOHO Round 11/0 : Ceylon Snowflake
TR-11-141/c TOHO Round 11/0 Tube 2.5" : Ceylon Snowflake
TR-11-141/d TOHO Round 11/0 Tube 5.5" : Ceylon Snowflake
TR-11-141F TOHO Round 11/0 : Ceylon Frosted Snowflake
TR-11-141F/c TOHO Round 11/0 Tube 2.5" : Ceylon Frosted Snowflake
TR-11-141F/d TOHO Round 11/0 Tube 5.5" : Ceylon Frosted Snowflake
TR-11-Y914 TOHO Round 11/0 : HYBRID Luster Snowflake
TR-11-Y914/c TOHO Round 11/0 Tube 2.5" : HYBRID Luster Snowflake
TR-15-141 TOHO Round 15/0 : Ceylon Snowflake
TR-15-141/a TOHO Round 15/0 Tube 2.5" : Ceylon Snowflake
TR-15-141/c TOHO Round 15/0 Tube 2.5" : Ceylon Snowflake
TT-01-141 TOHO Treasure #1 Ceylon Snowflake
TT-01-141/c TOHO Treasure #1 Tube 2.5" : Ceylon Snowflake
TT-01-141F TOHO Treasure #1 Ceylon Frosted Snowflake
TT-01-141F/c TOHO Treasure #1 Tube 2.5" : Ceylon Frosted Snowflake
TTR-11-141 TOHO Takumi LH Round 11/0 : Ceylon Snowflake
TTR-11-141/c TOHO Takumi LH Round 11/0 Tube 2.5" : Ceylon Snowflake
TTR-11-141F TOHO Takumi LH Round 11/0 : Ceylon Frosted Snowflake
TTR-11-141F/c TOHO Takumi LH Round 11/0 Tube 2.5" : Ceylon Frosted Snowflake
BR5-20-C0003A Rhinestone Button - Snowflake 20mm : Antique Copper - Pearl/Crystal
BR5-20-G0003A Rhinestone Button - Snowflake 20mm : Gun Metal - Pearl/Crystal
BR5-20-K0003A Rhinestone Button - Snowflake 20mm : Black - Pearl/Crystal
BR5-20-S0003A Rhinestone Button - Snowflake 20mm : Silver - Pearl/Crystal
G2826-05-001 PRESTIGE 2826 5mm Rivoli Snowflake Flatback Crystal
G2826-05-001AB PRESTIGE 2826 5mm Rivoli Snowflake Flatback Crystal AB