Product Catalog
DP2-438020-001 Preciosa : MC 11-301 Rivoli FB 10mm - Crystal (24pcs)
DP2-438021-001 Preciosa : MC 11-301 Rivoli FB 14mm - Crystal (12pcs)
DP2-438021-002 Preciosa : MC 11-301 Rivoli FB 14mm - Crystal AB (12pcs)
DP2-438022-002 Preciosa : MC 11-301 Rivoli FB 16mm - Crystal AB (12pcs)
DP5-433002-001 Preciosa : MC Pendant 61-306 Rivoli 10mm - Crystal (12pcs)
DP5-433002-002 Preciosa : MC Pendant 61-306 Rivoli 10mm - Crystal AB (12pcs)
DP5-433003-001 Preciosa : MC Pendant 61-306 Rivoli 14mm - Crystal (6pcs)
DP5-433003-002 Preciosa : MC Pendant 61-306 Rivoli 14mm - Crystal AB (6pcs)
TC94-3119-70 TierraCast : Link - Beaded 12 mm Rivoli Bezel, White Bronze
378-12-RV001 Rivoli 12mm : Crystal
378-12-RV002 Rivoli 12mm : Crystal Volcano
378-12-RV003 Rivoli 12mm : Crystal - Vitral
378-12-RV004 Rivoli 12mm : Crystal - Vitral Lt
378-12-RV005 Rivoli 12mm : Crystal - Heliotrope
378-12-RV006 Rivoli 12mm : Jet
378-12-RV007 Rivoli 12mm : Hematite
378-12-RV008 Rivoli 12mm : Blue Iris - Jet
378-12-RV009 Rivoli 12mm : Jet - Brown Flare
378-12-RV010 Rivoli 12mm : Topaz - Vitral
378-12-RV011 Rivoli 12mm : Topaz
378-12-RV012 Rivoli 12mm : Sapphire
378-12-RV013 Rivoli 12mm : Amethyst
378-12-RV014 Rivoli 12mm : Alabaster
378-12-RV015 Rivoli 12mm : Black Diamond
378-12-RV017 Rivoli 12mm : Rosaline
378-12-RV018 Rivoli 12mm : Chrysolite
378-12-RV019 Rivoli 12mm : Olivine - Vitral
378-12-RV020 Rivoli 12mm : Olivine
378-12-RV021 Rivoli 12mm : Emerald
378-12-RV022 Rivoli 12mm : Aquamarine
378-12-RV023 Rivoli 12mm : Zircon - Vitral
378-12-RV024 Rivoli 12mm : Zircon
378-12-RV025 Rivoli 12mm : Jonquil
378-12-RV026 Rivoli 12mm : Hyacinth
378-12-RV027 Rivoli 12mm : Ruby
378-12-RV029 Rivoli 12mm : Pink Opal
378-12-RV030 Rivoli 12mm : Turquoise
378-12-RV031 Rivoli 12mm : Opaque Olive
378-12-RV032 Rivoli 12mm : Green Pearl
378-12-RV033 Rivoli 12mm : Blue Pearl
378-12-RV034 Rivoli 12mm : Pink Pearl
378-12-RV035 Rivoli 12mm : Tanzanite
378-12-RV036 Rivoli 12mm : Green Alabaster
378-12-RV037 Rivoli 12mm : Chrysopras
378-12-RV038 Rivoli 12mm : Aqua Alabaster
378-12-RV039 Rivoli 12mm : Lt Pink Alabaster
378-14-RV001 Rivoli 14mm : Crystal
378-14-RV002 Rivoli 14mm : Crystal Volcano
378-14-RV003 Rivoli 14mm : Crystal - Vitral
378-14-RV004 Rivoli 14mm : Crystal - Vitral Lt
378-14-RV005 Rivoli 14mm : Crystal - Heliotrope
378-14-RV006 Rivoli 14mm : Jet
378-14-RV007 Rivoli 14mm : Hematite
378-14-RV008 Rivoli 14mm : Blue Iris - Jet
378-14-RV009 Rivoli 14mm : Jet - Brown Flare
378-14-RV010 Rivoli 14mm : Topaz - Vitral
378-14-RV011 Rivoli 14mm : Topaz
378-14-RV012 Rivoli 14mm : Sapphire
378-14-RV013 Rivoli 14mm : Amethyst
378-14-RV014 Rivoli 14mm : Alabaster
378-14-RV015 Rivoli 14mm : Black Diamond
378-14-RV017 Rivoli 14mm : Rosaline
378-14-RV018 Rivoli 14mm : Chrysolite
378-14-RV019 Rivoli 14mm : Olivine - Vitral
378-14-RV020 Rivoli 14mm : Olivine
378-14-RV021 Rivoli 14mm : Emerald
378-14-RV022 Rivoli 14mm : Aquamarine
378-14-RV023 Rivoli 14mm : Zircon - Vitral
378-14-RV024 Rivoli 14mm : Zircon
378-14-RV025 Rivoli 14mm : Jonquil
378-14-RV026 Rivoli 14mm : Hyacinth
378-14-RV027 Rivoli 14mm : Ruby
378-14-RV029 Rivoli 14mm : Pink Opal
378-14-RV030 Rivoli 14mm : Turquoise
378-14-RV031 Rivoli 14mm : Opaque Olive
378-14-RV032 Rivoli 14mm : Green Pearl
378-14-RV033 Rivoli 14mm : Blue Pearl
378-14-RV034 Rivoli 14mm : Pink Pearl
378-14-RV035 Rivoli 14mm : Tanzanite
378-14-RV036 Rivoli 14mm : Green Alabaster
378-14-RV037 Rivoli 14mm : Chrysopras
378-14-RV038 Rivoli 14mm : Aqua Alabaster
378-14-RV039 Rivoli 14mm : Lt Pink Alabaster
G1122-12-262 PRESTIGE 1122 12mm Rivoli Rose Peach
G1122-12-001L162I PRESTIGE 1122 12mm Rivoli Crystal Flamingo Ignite
G1122-12-001L163I PRESTIGE 1122 12mm Rivoli Crystal Sky Ignite
G1122-12-001L164I PRESTIGE 1122 12mm Rivoli Crystal Linen Ignite
G1122-14-262 PRESTIGE 1122 14mm Rivoli Rose Peach
G1122-14-001L162I PRESTIGE 1122 14mm Rivoli Crystal Flamingo Ignite
G1122-14-001L163I PRESTIGE 1122 14mm Rivoli Crystal Sky Ignite
G1122-14-001L164I PRESTIGE 1122 14mm Rivoli Crystal Linen Ignite
G1122-SS39-262 PRESTIGE 1122 SS39 Rivoli Rose Peach
G2716-05-001AB PRESTIGE 2716 5mm Rivoli Triangle Flatback Crystal AB
G2816-05-001 PRESTIGE 2816 5mm Rivoli Star Flatback Crystal
G2816-05-001AB PRESTIGE 2816 5mm Rivoli Star Flatback Crystal AB
G2826-05-001 PRESTIGE 2826 5mm Rivoli Snowflake Flatback Crystal
G2826-05-001AB PRESTIGE 2826 5mm Rivoli Snowflake Flatback Crystal AB
G3200-08-001 PRESTIGE 3200 8mm Rivoli Sew-On Stone Crystal
G3200-08-001AB PRESTIGE 3200 8mm Rivoli Sew-On Stone Crystal AB
G3200-08-001GSHA PRESTIGE 3200 8mm Rivoli Sew-On Stone Crystal Golden Shadow
G3200-08-001METSH PRESTIGE 3200 8mm Rivoli Sew-On Stone Crystal Metallic Sunshine
G3200-08-202 PRESTIGE 3200 8mm Rivoli Sew-On Stone Aquamarine
G3200-08-205 PRESTIGE 3200 8mm Rivoli Sew-On Stone Emerald
G3200-08-215 PRESTIGE 3200 8mm Rivoli Sew-On Stone Black Diamond
G3200-08-223 PRESTIGE 3200 8mm Rivoli Sew-On Stone Light Rose
G3200-08-227 PRESTIGE 3200 8mm Rivoli Sew-On Stone Light Siam
G3200-08-276 PRESTIGE 3200 8mm Rivoli Sew-On Stone Scarlet
G3200-08-280 PRESTIGE 3200 8mm Rivoli Sew-On Stone Jet