Product Catalog
TM-03-Y863/c TOHO Magatama 3mm Tube 2.5" : HYBRID Oxidized Bronze
1-02-15765 Fire-Polish 2mm : Oxidized Bronze
1-02-15768 Fire-Polish 2mm : Oxidized Bronze Clay
1-02-YM9320 Fire-Polish 2mm : Matte - Oxidized Bronze Opaque Red
1-03-15768 Fire-Polish 3mm : Oxidized Bronze Clay
1-03-M15768 Fire-Polish 3mm : Matte - Oxidized Bronze Clay
1-04-15768 Fire-Polish 4mm : Oxidized Bronze Clay
1-04-M15768 Fire-Polish 4mm : Matte - Oxidized Bronze Clay
1-06-15768 Fire-Polish 6mm : Oxidized Bronze Clay
1-06-15865 Fire-Polish 6mm : Oxidized Bronze Titanium
5-02-15764 Round Beads 2mm : Oxidized Bronze Berry
5-02-15777 Round Beads 2mm : Oxidized Bronze Patina
5-03-15768 Round Beads 3mm : Oxidized Bronze Clay
5-03-M15768 Round Beads 3mm : Matte - Oxidized Bronze Clay
5-04-15768 Round Beads 4mm : Oxidized Bronze Clay
5-04-M15768 Round Beads 4mm : Matte - Oxidized Bronze Clay
5-06-15768 Round Beads 6mm : Oxidized Bronze Clay
5-06-M15768 Round Beads 6mm : Matte - Oxidized Bronze Clay
41-36-15765 Mini Dagger Beads 6 x 2.5mm : Oxidized Bronze
41-36-15765/c Mini Dagger Beads 2.5/6mm Tube 2.5" : Oxidized Bronze
41-516-15765 Dagger 16 x 5mm : Oxidized Bronze
48-03-15765 Rondelle 3mm : Oxidized Bronze
250-66-15768 CzechMates Tile Bead 6mm : Oxidized Bronze Clay
250-66-M15768 CzechMates Tile Bead 6mm : Matte - Oxidized Bronze Clay
287-03-15764 Melon Round 3mm : Oxidized Bronze Berry
287-03-15768 Melon Round 3mm : Oxidized Bronze Clay
287-03-M15768 Melon Round 3mm : Matte - Oxidized Bronze Clay
287-03-15776 Melon Round 3mm : Oxidized Bronze Chartreuse
287-05-15765/s Melon Round 5mm : Oxidized Bronze (50pcs)
287-08-15765/s Melon Round 8mm : Oxidized Bronze (25pcs)
315-1216-15765 Pear Shaped Drops 16 x 12mm : Oxidized Bronze
315-1216-YM9320 Pear Shaped Drops 16 x 12mm : Matte - Oxidized Bronze Opaque Red
323-03-15764 English Cut Round 3mm : Oxidized Bronze Berry
323-03-15768 English Cut Round 3mm : Oxidized Bronze Clay
323-03-M15768 English Cut Round 3mm : Matte - Oxidized Bronze Clay
323-03-15776 English Cut Round 3mm : Oxidized Bronze Chartreuse
323-06-15768 English Cut Round 6mm : Oxidized Bronze Clay
323-06-M15768 English Cut Round 6mm : Matte - Oxidized Bronze Clay
371-06-15765 CzechMates Triangle 6mm : Oxidized Bronze
371-06-15765/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Oxidized Bronze
371-06-15768 CzechMates Triangle 6mm : Oxidized Bronze Clay
371-06-15768/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Oxidized Bronze Clay
371-06-M15768 CzechMates Triangle 6mm : Matte - Oxidized Bronze Clay
371-06-M15768/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Matte - Oxidized Bronze Clay
387-06-15764 CzechMates QuadraTile 6mm : Oxidized Bronze Berry
387-06-15764/c CzechMates QuadraTile 6mm Tube 2.5" : Oxidized Bronze Berry
387-06-M15770 CzechMates QuadraTile 6mm : Matte - Oxidized Bronze
387-06-M15770/c CzechMates QuadraTile 6mm Tube 2.5" : Matte - Oxidized Bronze
387-06-M15771 CzechMates QuadraTile 6mm : Matte - Oxidized Bronze Jade
387-06-M15771/c CzechMates QuadraTile 6mm Tube 2.5" : Matte - Oxidized Bronze Jade
387-06-M15772 CzechMates QuadraTile 6mm : Matte - Oxidized Bronze Lt Plum
387-06-M15772/c CzechMates QuadraTile 6mm Tube 2.5" : Matte - Oxidized Bronze Lt Plum
387-06-M15773 CzechMates QuadraTile 6mm : Matte - Oxidized Bronze Oxblood
387-06-M15773/c CzechMates QuadraTile 6mm Tube 2.5" : Matte - Oxidized Bronze Oxblood
387-06-15776 CzechMates QuadraTile 6mm : Oxidized Bronze Chartreuse
387-06-15776/c CzechMates QuadraTile 6mm Tube 2.5" : Oxidized Bronze
388-04-15764 Ring Bead 4 x 1mm : Oxidized Bronze Berry
388-04-15764/c Ring Bead 1/4mm Tube 2.5" : Oxidized Bronze Berry
388-04-15776 Ring Bead 4 x 1mm : Oxidized Bronze Chartreuse
388-04-15776/c Ring Bead 1/4mm Tube 2.5" : Oxidized Bronze
389-26-15764 CzechMates Bar 6 x 2mm : Oxidized Bronze Berry
389-26-15764/c CzechMates Bar 6 x 2mm Tube 2.5" : Oxidized Bronze Berry
389-26-15768 CzechMates Bar 6 x 2mm : Oxidized Bronze Clay
389-26-15768/c CzechMates Bar 6 x 2mm Tube 2.5" : Oxidized Bronze Clay
389-26-M15768 CzechMates Bar 6 x 2mm : Matte - Oxidized Bronze Clay
389-26-M15768/c CzechMates Bar 6 x 2mm Tube 2.5" : Matte - Oxidized Bronze Clay
389-26-M15769 CzechMates Bar 6 x 2mm : Matte - Oxidized Bronze Tanzanite
389-26-M15769/c CzechMates Bar 6 x 2mm Tube 2.5" : Matte - Oxidized Bronze Tanzanite
389-26-15776 CzechMates Bar 6 x 2mm : Oxidized Bronze Chartreuse
389-26-15776/c CzechMates Bar 6 x 2mm Tube 2.5" : Oxidized Bronze
390-06-M15769 CzechMates QuadraLentil 6mm : Matte - Oxidized Bronze Tanzanite
390-06-M15769/c CzechMates QuadraLentil 6mm Tube 2.5" : Matte - Oxidized Bronze Tanzanite
390-06-M15774 CzechMates QuadraLentil 6mm : Matte - Oxidized Bronze Cobalt
390-06-M15774/c CzechMates QuadraLentil 6mm Tube 2.5" : Matte - Oxidized Bronze Cobalt
390-06-M15775 CzechMates QuadraLentil 6mm : Matte - Oxidized Bronze - Opaque Red
390-06-M15775/c CzechMates QuadraLentil 6mm Tube 2.5" : Matte - Oxidized Bronze - Opaque Red
391-310-15764 CzechMates Crescent 10 x 3mm : Oxidized Bronze Berry
391-310-15764/c CzechMates Crescent 10 x 3mm Tube 2.5" : Oxidized Bronze Berry
391-310-15768 CzechMates Crescent 10 x 3mm : Oxidized Bronze Clay
391-310-15768/c CzechMates Crescent 10 x 3mm Tube 2.5" : Oxidized Bronze Clay
391-310-M15768 CzechMates Crescent 10 x 3mm : Matte - Oxidized Bronze Clay
391-310-M15768/c CzechMates Crescent 10 x 3mm Tube 2.5" : Matte - Oxidized Bronze Clay
391-310-15776 CzechMates Crescent 10 x 3mm : Oxidized Bronze Chartreuse
391-310-15776/c CzechMates Crescent 10 x 3mm Tube 2.5" : Oxidized Bronze
395-35-15765 Prong 6 x 3mm : Oxidized Bronze
395-35-15765/c Prong 6 x 3mm Tube 2.5" : Oxidized Bronze
396-06-15765 CzechMates Cabochon 7mm : Oxidized Bronze
396-06-15765/c CzechMates Cabochon 7mm Tube 2.5" : Oxidized Bronze
397-210-15765 CzechMates Beam 10 x 3mm : Oxidized Bronze
397-210-15765/c CzechMates Beam 10 x 3mm Tube 2.5" : Oxidized Bronze
398-46-15765 CzechMates Diamond 6.5 x 4mm : Oxidized Bronze
398-46-15765/c CzechMates Diamond 6.5 x 4mm Tube 2.5" : Oxidized Bronze