Product Catalog
TA-01-122/50 TOHO Aiko (11/0) : Opaque Navajo White Luster 50g
TA-01-122/p TOHO Aiko (11/0) 4g Pack : Opaque Navajo White Luster
TB-01-122 TOHO Bugle #1 (3mm) : Opaque-Lustered Navajo White
TB-01-122/c TOHO Bugle #1 3mm Tube 2.5" : Opaque-Lustered Navajo White
TB-15-122 TOHO Bugle 4.5mm : Opaque-Lustered Navajo White
TC-01-122 TOHO Cube 1.5mm : Opaque-Lustered Navajo White
TC-01-122/c TOHO Cube 1.5mm Tube 2.5" : Opaque-Lustered Navajo White
TC-04-122 TOHO Cube 4mm : Opaque-Lustered Navajo White
TC-04-122/c TOHO Cube 4mm Tube 2.5" : Opaque-Lustered Navajo White
TG-08-122 TOHO Triangle 8/0 : Opaque-Lustered Navajo White
TG-08-122/c TOHO Triangle 8/0 Tube 2.5" : Opaque-Lustered Navajo White
TG-11-122 TOHO Triangle 11/0 : Opaque-Lustered Navajo White
TG-11-122/c TOHO Triangle 11/0 Tube 2.5" : Opaque-Lustered Navajo White
TH-08-122 TOHO Hexagon 8/0 : Opaque-Lustered Navajo White
TH-08-122/c TOHO Hex 8/0 Tube 2.5" : Opaque-Lustered Navajo White
TH-11-122 TOHO Hexagon 11/0 : Opaque-Lustered Navajo White
TH-11-122/c TOHO Hex 11/0 Tube 2.5" : Opaque-Lustered Navajo White
TM-03-122 TOHO Magatama 3mm : Opaque-Lustered Navajo White
TM-03-122/c TOHO Magatama 3mm Tube 2.5" : Opaque-Lustered Navajo White
TR-06-122 TOHO Round 6/0 : Opaque-Lustered Navajo White
TR-06-122/b TOHO Round 6/0 Tube 5.5" : Opaque-Lustered Navajo White
TR-06-122/c TOHO Round 6/0 Tube 2.5" : Opaque-Lustered Navajo White
TR-06-122/d TOHO Round 6/0 Tube 5.5" : Opaque-Lustered Navajo White
TR-08-122 TOHO Round 8/0 : Opaque-Lustered Navajo White
TR-08-122/c TOHO Round 8/0 Tube 2.5" : Opaque-Lustered Navajo White
TR-08-122/d TOHO Round 8/0 Tube 5.5" : Opaque-Lustered Navajo White
TR-11-122 TOHO Round 11/0 : Opaque-Lustered Navajo White
TR-11-122/c TOHO Round 11/0 Tube 2.5" : Opaque-Lustered Navajo White
TR-11-122/d TOHO Round 11/0 Tube 5.5" : Opaque-Lustered Navajo White
TR-15-122 TOHO Round 15/0 : Opaque-Lustered Navajo White
TR-15-122/a TOHO Round 15/0 Tube 2.5" : Opaque-Lustered Navajo White
TR-15-122/c TOHO Round 15/0 Tube 2.5" : Opaque-Lustered Navajo White
TT-01-122 TOHO Treasure #1 Opaque Navajo White Luster
TT-01-122/c TOHO Treasure #1 Tube 2.5" : Opaque Navajo White Luster