Product Catalog
U-AC-053e Tulip - Knitting Needle Gauge : Navy
U-AC-054e Tulip - Knitting Needle Gauge : White
U-AC-055e Tulip - Knitting Needle Gauge : Orange
U-AC-056e Tulip - Knitting Needle Gauge : Pink
U-AC-057e Tulip - Knitting Needle Gauge : Blue
U-AC-058e Tulip - Knitting Needle Gauge : Green
U-KKMM-400400 Tulip - 40cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : 4.00mm
U-KKMM-400700 Tulip - 40cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : 7.00mm
U-KKMM-401000 Tulip - 40cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 15 (10.00mm)
U-KKMM-600300 Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : (3.00mm)
U-KKMM-600325 Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 3 (3.25mm)
U-KKMM-600350 Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 4 (3.50mm)
U-KKMM-600375 Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 5 (3.75mm)
U-KKMM-600400 Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : 4.00mm
U-KKMM-600450 Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 7 (4.50mm)
U-KKMM-600500 Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 8 (5.00mm)
U-KKMM-600550 Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 9 (5.50mm)
U-KKMM-600600 Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 10 (6.00mm)
U-KKMM-600650 Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 10 1/2 (6.50mm)
U-KKMM-600700 Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : 7.00mm
U-KKMM-600800 Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 11 (8.00mm)
U-KKMM-600900 Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 13 (9.00mm)
U-KKMM-601000 Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 15 (10.00mm)
U-KKMM-601200 Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 17 (12.00mm)
U-KKMM-800300 Tulip - 80cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : (3.00mm)
U-KKMM-800650 Tulip - 80cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 10 1/2 (6.50mm)
U-KKMM-800700 Tulip - 80cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : 7.00mm
U-KKMM-800900 Tulip - 80cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 13 (9.00mm)
U-KKMM-801200 Tulip - 80cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 17 (12.00mm)
U-KKMM-1000300 Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : 3.00mm
U-KKMM-1000325 Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 3 (3.25mm)
U-KKMM-1000350 Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 4 (3.50mm)
U-KKMM-1000375 Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 5 (3.75mm)
U-KKMM-1000400 Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : 4.00mm
U-KKMM-1000450 Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 7 (4.50mm)
U-KKMM-1000500 Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 8 (5.00mm)
U-KKMM-1000550 Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 9 (5.5mm)
U-KKMM-1000600 Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 10 (6.00mm)
U-KKMM-1000650 Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 10 1/2 (6.50mm)
U-KKMM-1000700 Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : 7.00mm
U-KKMM-1000800 Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 11 (8.00mm)
U-KKMM-1000900 Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 13 (9.00mm)
U-KKMM-1001000 Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 15 (10.00mm)
U-KKMM-1001200 Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 17 (12.00mm)
U-KS-400300 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 16"-40cm No.2 1/2 3.00mm
U-KS-400325 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 16"-40cm No.3 3.25mm
U-KS-400350 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 16"-40cm No.4 3.50mm
U-KS-400375 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 16"-40cm No.5 3.75mm
U-KS-400400 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 16"-40cm No.6 4.00mm
U-KS-400450 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 16"-40cm No.7 4.50mm
U-KS-400500 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 16"-40cm No.8 5.00mm
U-KS-400550 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 16"-40cm No.9 5.50mm
U-KS-400600 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 16"-40cm No.10 6.00mm
U-KS-400650 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 16"-40cm No.10 1/2 6.50mm
U-KS-400700 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 16"-40cm No.10/3/4 7.00mm
U-KS-400800 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 16"-40cm No.11 8.00mm
U-KS-400900 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 16"-40cm No.13 9.00mm
U-KS-401000 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 16"-40cm No.15 10.00mm
U-KS-401200 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 16"-40cm No.17 12.00mm
U-KS-800300 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 32"-80cm No.2 1/2 3.00mmm
U-KS-800325 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 32"-80cm No.3 3.25mm
U-KS-800350 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 32"-80cm No.4 3.50mm
U-KS-800375 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 32"-80cm No.5 3.75mm
U-KS-800400 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 32"-80cm No.6 4.00mm
U-KS-800450 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 32"-80cm No.7 4.50mm
U-KS-800500 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 32"-80cm No.8 5.00mm
U-KS-800550 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 32"-80cm No.9 5.50mm
U-KS-800600 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 32"-80cm No.10 6.00mm
U-KS-800650 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 32"-80cm No.10 1/2 6.50mm
U-KS-800700 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 32"-80cm No.10 3/4 7.00mmm
U-KS-800800 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 32"-80cm No.11 8.00mm
U-KS-800900 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 32"-80cm No.13 9.00mm
U-KS-801000 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 32"-80cm No.15 10.00mm
U-KS-801200 Tulip - Knina Swivel Knitting Needles 32"-80cm No.17 12.00mm
U-TA-0047e Tulip - Knitting Gauge
U-TA-0048e Tulip - Knitting Pins : Multi-Colored Sharp
U-TA-0055e Tulip - Knitting Pins (10 pcs) : Rounded Tip Multi-Colored Tulips
U-TA-0056e Tulip - Knitting String
U-TA-0057e Tulip - Knitting String : Thick
U-TBN-011e Tulip - Bead Knitting Needle (2 pcs) : Short
U-TBN-012e Tulip - Bead Knitting Needle (2 pcs) : Long
U-TP1001 Tulip - 6" (15cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 0 (2.00mm)
U-TP1002 Tulip - 6" (15cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 1 (2.25mm)
U-TP1004 Tulip - 6" (15cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 2 (2.75mm)
U-TP1006 Tulip - 6" (15cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 3 (3.25mm)
U-TP1007 Tulip - 6" (15cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 4 (3.50mm)
U-TP1008 Tulip - 6" (15cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 5 (3.75mm)
U-TP1009 Tulip - 6" (15cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 6 (4.00mm)
U-TP1010 Tulip - 6" (15cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 6 (4.25mm)
U-TP1011 Tulip - 6" (15cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 7 (4.50mm)
U-TP1012 Tulip - 6" (15cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 8 (5.00mm)
U-TP1013 Tulip - 6" (15cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 9 (5.50mm)
U-TP1014 Tulip - 6" (15cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 10 (6.00mm)
U-TP1015 Tulip - 6" (15cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 10 1/2 (6.50mm)
U-TP1016 Tulip - 8" (20cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 0 (2.00mm)
U-TP1017 Tulip - 8" (20cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 1 (2.25mm)
U-TP1019 Tulip - 8" (20cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 2 (2.75mm)
U-TP1021 Tulip - 8" (20cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 3 (3.25mm)
U-TP1022 Tulip - 8" (20cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 4 (3.50mm)
U-TP1023 Tulip - 8" (20cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 5 (3.75mm)
U-TP1024 Tulip - 8" (20cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 6 (4.00mm)
U-TP1025 Tulip - 8" (20cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 6 (4.25mm)
U-TP1026 Tulip - 8" (20cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 7 (4.50mm)
U-TP1027 Tulip - 8" (20cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 8 (5.00mm)
U-TP1028 Tulip - 8" (20cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 9 (5.50mm)
U-TP1029 Tulip - 8" (20cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 10 (6.00mm)
U-TP1030 Tulip - 8" (20cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 10 1/2 (6.50mm)
U-TP1032 Tulip - 8" (20cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 11 (8.00mm)
U-TP1033 Tulip - 8" (20cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 13 (9.00mm)
U-TP1034 Tulip - 8" (20cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 15 (10.00mm)
U-TP1035 Tulip - 8" (20cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 17 (12.00mm)
U-TP1036 Tulip - 10" (25cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 0 (2.00mm)
U-TP1037 Tulip - 10" (25cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 1 (2.25mm)
U-TP1039 Tulip - 10" (25cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 2 (2.75mm)
U-TP1041 Tulip - 10" (25cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 3 (3.25mm)
U-TP1042 Tulip - 10" (25cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 4 (3.50mm)
U-TP1043 Tulip - 10" (25cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 5 (3.75mm)
U-TP1044 Tulip - 10" (25cm) Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 6 (4.00mm)
U-TP1046 Tulip - 10" (25cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 7 (4.50mm)
U-TP1047 Tulip - 10" (25cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 8 (5.00mm)
U-TP1048 Tulip - 10" (25cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 9 (5.50mm)
U-TP1049 Tulip - 10" (25cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 10 (6.00mm)
U-TP1050 Tulip - 10" (25cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 10 1/2 (6.50mm)
U-TP1053 Tulip - 10" (25cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 11 (8.00mm)
U-TP1054 Tulip - 10" (25cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 13 (9.00mm)
U-TP1055 Tulip - 10" (25cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 15 (10.00mm)
U-TP1056 Tulip - 10" (25cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 17 (12.00mm)
U-TP1057 Tulip - 14" (35cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 0 (2.00mm)
U-TP1058 Tulip - 14" (35cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 1 (2.25mm)
U-TP1060 Tulip - 14" (35cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 2 (2.75mm)
U-TP1062 Tulip - 14" (35cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 3 (3.25mm)
U-TP1063 Tulip - 14" (35cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 4 (3.50mm)
U-TP1064 Tulip - 14" (35cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 5 (3.75mm)
U-TP1065 Tulip - 14" (35cm) Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 6 (4.00mm)
U-TP1066 Tulip - 14" (35cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 6 (4.25mm)
U-TP1067 Tulip - 14" (35cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 7 (4.50mm)
U-TP1068 Tulip - 14" (35cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 8 (5.00mm)
U-TP1069 Tulip - 14" (35cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 9 (5.50mm)
U-TP1070 Tulip - 14" (35cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 10 (6.00mm)
U-TP1071 Tulip - 14" (35cm) Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 10 1/2 (6.50mm)
U-TP1074 Tulip - 14" (35cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 11 (8.00mm)
U-TP1075 Tulip - 14" (35cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 13 (9.00mm)
U-TP1076 Tulip - 14" (35cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 15 (10.00mm)
U-TP1077 Tulip - 14" (35cm) Bamboo Knitting Needles (5 pcs) : Size 17 (12.00mm)
U-TP1197 Tulip - CarryC Interchangeable Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 3 (3.25mm)
U-TP1198 Tulip - CarryC Interchangeable Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 4 (3.50mm)
U-TP1199 Tulip - CarryC Interchangeable Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 5 (3.75mm)
U-TP1200 Tulip - CarryC Interchangeable Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 6 (4.25mm)
U-TP1201 Tulip - CarryC Interchangeable Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 7 (4.50mm)
U-TP1202 Tulip - CarryC Interchangeable Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 8 (5.00mm)
U-TP1203 Tulip - CarryC Interchangeable Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 9 (5.50mm)
U-TP1204 Tulip - CarryC Interchangeable Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 10 (6.00mm)
U-TP1205 Tulip - CarryC Interchangeable Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 10 1/2 (6.50mm)
U-TP1206 Tulip - CarryC Interchangeable Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 11 (8.00mm)
U-TP1207 Tulip - CarryC Interchangeable Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 13 (9.00mm)
U-TP1244 Tulip - CarryC Long Interchangeable Bamboo Knitting Needle Set (34 pcs)
U-TP1245 Tulip - CarryC Long Interchangeable Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 3 (3.25mm)
U-TP1246 Tulip - CarryC Long Interchangeable Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 4 (3.50mm)
U-TP1247 Tulip - CarryC Long Interchangeable Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 5 (3.75mm)
U-TP1248 Tulip - CarryC Long Interchangeable Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 6 (4.25mm)
U-TP1249 Tulip - CarryC Long Interchangeable Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 7 (4.50mm)
U-TP1250 Tulip - CarryC Long Interchangeable Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 8 (5.00mm)
U-TP1251 Tulip - CarryC Long Interchangeable Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 9 (5.50mm)
U-TP1252 Tulip - CarryC Long Interchangeable Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 10 (6.00mm)
U-TP1253 Tulip - CarryC Long Interchangeable Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 10 1/2 (6.50mm)
U-TP1254 Tulip - CarryC Long Interchangeable Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 11 (8.00mm)
U-TP1255 Tulip - CarryC Long Interchangeable Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 13 (9.00mm)
U-TP1264 Tulip - CarryC Long Interchangeable Bamboo Knitting Needle Set (Gray)
U-TP1265 Tulip - CarryC Interchangeable Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 6 (4.00mm)
U-TP1267 Tulip - CarryC Long Interchangeable Bamboo Knitting Needles (2 pcs) : Size 6 (4.00mm)
U-TP1274 Tulip - CarryS Interchangeable Knitting Needles Set
U-TP1302 Tulip - CarryC Interchangeable Bamboo Knitting Needle Set
U-KNS091500 Tulip - 9" (23cm) Wooden Knitting Needles (2 pcs) : 15mm
U-KNS092000 Tulip - 9" (23cm) Wooden Knitting Needles (2 pcs) : 20mm
U-KNS151500 Tulip - 15" (38cm) Wooden Knitting Needles (2 pcs) : 15mm
U-KNS152000 Tulip - 15" (38cm) Wooden Knitting Needles (2 pcs) : 20mm