Product Catalog

Knina Circular Knitting Needles

Tulip - 40cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 4 (3.50mm)
U-KKMM-400350
Tulip - 40cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 5 (3.75mm)
U-KKMM-400375
Tulip - 40cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : 4.00mm
U-KKMM-400400
Tulip - 40cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 7 (4.50mm)
U-KKMM-400450
Tulip - 40cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 9 (5.50mm)
U-KKMM-400550
Tulip - 40cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 10 1/2 (6.50mm)
U-KKMM-400650
Tulip - 40cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : 7.00mm
U-KKMM-400700
Tulip - 40cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 11 (8.00mm)
U-KKMM-400800
Tulip - 40cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 13 (9.00mm)
U-KKMM-400900
Tulip - 40cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 15 (10.00mm)
U-KKMM-401000
Tulip - 40cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 17 (12.00mm)
U-KKMM-401200
Tulip - 80cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : (3.00mm)
U-KKMM-800300
Tulip - 80cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : 4.00mm
U-KKMM-800400
Tulip - 80cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 10 1/2 (6.50mm)
U-KKMM-800650
Tulip - 80cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : 7.00mm
U-KKMM-800700
Tulip - 80cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 13 (9.00mm)
U-KKMM-800900
Tulip - 80cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 15 (10.00mm)
U-KKMM-801000
Tulip - 80cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 17 (12.00mm)
U-KKMM-801200