Product Catalog

Knina Circular Knitting Needles

Tulip - 40cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : 4.00mm
U-KKMM-400400
Tulip - 40cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : 7.00mm
U-KKMM-400700
Tulip - 40cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 15 (10.00mm)
U-KKMM-401000
Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : (3.00mm)
U-KKMM-600300
Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 3 (3.25mm)
U-KKMM-600325
Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 4 (3.50mm)
U-KKMM-600350
Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 5 (3.75mm)
U-KKMM-600375
Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : 4.00mm
U-KKMM-600400
Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 7 (4.50mm)
U-KKMM-600450
Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 8 (5.00mm)
U-KKMM-600500
Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 9 (5.50mm)
U-KKMM-600550
Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 10 (6.00mm)
U-KKMM-600600
Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 10 1/2 (6.50mm)
U-KKMM-600650
Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : 7.00mm
U-KKMM-600700
Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 11 (8.00mm)
U-KKMM-600800
Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 13 (9.00mm)
U-KKMM-600900
Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 15 (10.00mm)
U-KKMM-601000
Tulip - 60cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 17 (12.00mm)
U-KKMM-601200
Tulip - 80cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : (3.00mm)
U-KKMM-800300
Tulip - 80cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 10 1/2 (6.50mm)
U-KKMM-800650
Tulip - 80cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : 7.00mm
U-KKMM-800700
Tulip - 80cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 13 (9.00mm)
U-KKMM-800900
Tulip - 80cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 17 (12.00mm)
U-KKMM-801200
Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : 3.00mm
U-KKMM-1000300
Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 3 (3.25mm)
U-KKMM-1000325
Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 4 (3.50mm)
U-KKMM-1000350
Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 5 (3.75mm)
U-KKMM-1000375
Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : 4.00mm
U-KKMM-1000400
Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 7 (4.50mm)
U-KKMM-1000450
Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 8 (5.00mm)
U-KKMM-1000500
Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 9 (5.5mm)
U-KKMM-1000550
Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 10 (6.00mm)
U-KKMM-1000600
Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 10 1/2 (6.50mm)
U-KKMM-1000650
Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : 7.00mm
U-KKMM-1000700
Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 11 (8.00mm)
U-KKMM-1000800
Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 13 (9.00mm)
U-KKMM-1000900
Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 15 (10.00mm)
U-KKMM-1001000
Tulip - 100cm Knina Circular Knitting Needles (1 pc) : Size 17 (12.00mm)
U-KKMM-1001200