Product Catalog

TOHO - Multi-Shape/Color Mix

TX-01-3201 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Junpaku- Crystal/Silver Mix
TX-01-3201/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Junpaku- Crystal/Silver Mix
TX-01-3202 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Piichi- Peach Mix
TX-01-3202/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Piichi- Peach Mix
TX-01-3203 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Take- Seafoam/Green Mix
TX-01-3203/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Take- Seafoam/Green Mix
TX-01-3204 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Yumi- Periwinkle Mix
TX-01-3204/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Yumi- Periwinkle Mix
TX-01-3205 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Ocha- Bronze Mix
TX-01-3205/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Ocha- Bronze Mix
TX-01-3206 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Kintaro- Gold Mix
TX-01-3206/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Kintaro- Gold Mix
TX-01-3207 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Kawaii- Purple/Green Mix
TX-01-3207/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Kawaii- Purple/Green Mix
TX-01-3208 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Momiji- Red Mix
TX-01-3208/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Momiji- Red Mix
TX-01-3209 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Bonsai- Green/Black Mix
TX-01-3209/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Bonsai- Green/Black Mix
TX-01-3210 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Borakku- Black Mix
TX-01-3210/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Borakku- Black Mix
TX-01-3211 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Tenin- Gray/Gold Mix
TX-01-3211/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Tenin- Gray/Gold Mix
TX-01-3212 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Hasu- White Mix
TX-01-3212/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Hasu- White Mix
TX-01-3213 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Bara- Rose Mix
TX-01-3213/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Bara- Rose Mix
TX-01-3214 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Sakura- Cherry Mix
TX-01-3214/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Sakura- Cherry Mix
TX-01-3215 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Hime- Pink Mix
TX-01-3215/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Hime- Pink Mix
TX-01-3216 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Kimono- Lilac Mix
TX-01-3216/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Kimono- Lilac Mix
TX-01-3217 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Kokoro- Mauve/Gold Mix
TX-01-3217/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Kokoro- Mauve/Gold Mix
TX-01-3218 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Samurai- Red/Brown Mix
TX-01-3218/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Samurai- Red/Brown Mix
TX-01-3219 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Kohaku- Amber Mix
TX-01-3219/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Kohaku- Amber Mix
TX-01-3220 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Raiden- Gold/Green/Blue Mix
TX-01-3220/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Raiden- Gold/Green/Blue Mix
TX-01-3221 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Wasabi- Green Mix
TX-01-3221/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Wasabi- Green Mix
TX-01-3222 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Tatsu- Teal Mix
TX-01-3222/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Tatsu- Teal Mix
TX-01-3223 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Aozora- Blue/Silver Mix
TX-01-3223/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Aozora- Blue/Silver Mix
TX-01-3224 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Mahou- Blue/Green Mix
TX-01-3224/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Mahou- Blue/Green Mix
TX-01-3225 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Yozora- Jet/Silver Mix
TX-01-3225/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Yozora- Jet/Silver Mix
TX-01-3226 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Shousei- Red/Green/Blue Mix
TX-01-3226/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Shousei- Red/Green/Blue Mix
TX-01-3227 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Ureshii- Olivine/Orange Mix
TX-01-3227/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Ureshii- Olivine/Orange Mix
TX-01-3228 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Haiku- Orange/Green/Blue Mix
TX-01-3228/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Haiku- Orange/Green/Blue Mix
TX-01-3229 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Fuji- White/Green/Blue/Purple Mix
TX-01-3229/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Fuji- White/Green/Blue/Purple Mix
TX-01-3230 TOHO Multi-Shape/Color Mix : Amamizu- Blue Mix
TX-01-3230/c TOHO Multi-Shape/Color Mix Tube 2.5" : Amamizu- Blue Mix