Product Catalog

Shop Bulk Bags

TB-03-21 TOHO Bugle #3 (9mm) : Silver-Lined Crystal
TB-03-22B TOHO Bugle #3 (9mm) : Silver-Lined Med Topaz
TB-03-25C TOHO Bugle #3 (9mm) : Silver-Lined Ruby
TB-03-41 TOHO Bugle #3 (9mm) : Opaque White
TB-03-45 TOHO Bugle #3 (9mm) : Opaque Pepper Red
TB-03-49 TOHO Bugle #3 (9mm) : Opaque Jet
TB-03-55 TOHO Bugle #3 (9mm) : Opaque Turquoise
TB-03-82 TOHO Bugle #3 (9mm) : Metallic Nebula
TB-03-83 TOHO Bugle #3 (9mm) : Metallic Iris - Brown
TB-03-85 TOHO Bugle #3 (9mm) : Metallic Iris - Purple
TB-03-86 TOHO Bugle #3 (9mm) : Metallic Rainbow Iris
TB-03-221 TOHO Bugle #3 (9mm) : Bronze
TB-03-329 TOHO Bugle #3 (9mm) : Gold-Lustered African Sunset
TB-03-461 TOHO Bugle #3 (9mm) : Higher-Metallic Grape
TB-03-614 TOHO Bugle #3 (9mm) : Matte-Color Iris - Brown
TB-03-617 TOHO Bugle #3 (9mm) : Matte-Color Dk Olive
TB-03-702 TOHO Bugle #3 (9mm) : Matte-Color Dk Copper
TB-03-703 TOHO Bugle #3 (9mm) : Matte-Color Mauve Mocha
TB-03-711 TOHO Bugle #3 (9mm) : Nickel