Product Catalog

Shop All

TOHO Bugle #2 6mm Tube 2.5" : Silver-Lined Crystal
TB-02-21/c
TOHO Bugle #2 6mm Tube 2.5" : Silver-Lined Frosted Crystal
TB-02-21F/c
TOHO Bugle #2 (6mm) Tube 2.5" : Silver-Lined Med Topaz
TB-02-22B/c
TOHO Bugle #2 6mm Tube 2.5" : Silver-Lined Ruby
TB-02-25C/c
TOHO Bugle #2 (6mm) Tube 2.5" : Silver-Lined Rosaline
TB-02-31/c
TOHO Bugle #2 (6mm) : Silver-Lined Green Emerald
TB-02-36
TOHO Bugle #2 (6mm) Tube 2.5" : Silver-Lined Green Emerald
TB-02-36/c
TOHO Bugle #2 6mm Tube 2.5" : Masquerade Mix
TB-02-BM80/c
TOHO Bugle #2 (6mm) : Metallic Iris - Green/Brown
TB-02-84
TOHO Bugle #2 6mm Tube 2.5" : Metallic Iris - Green/Brown
TB-02-84/c
TOHO Bugle #2 (6mm) : Transparent-Rainbow Cobalt
TB-02-87
TOHO Bugle #2 (6mm) Tube 2.5" : Transparent-Rainbow Cobalt
TB-02-87/c
TOHO Bugle #2 6mm Tube 2.5" : Opaque-Lustered Pale Blue
TB-02-124/c
TOHO Bugle #2 (6mm) : Opaque-Lustered Pale Mauve
TB-02-127
TOHO Bugle #2 (6mm) Tube 2.5" : Transparent-Rainbow Lt Topaz
TB-02-162/c
TOHO Bugle #2 (6mm) Tube 2.5" : Transparent-Rainbow Siam Ruby
TB-02-165B/c
TOHO Bugle #2 (6mm) : Transparent-Rainbow Olivine
TB-02-180
TOHO Bugle #2 6mm Tube 2.5" : Transparent-Rainbow Olivine
TB-02-180/c
TOHO Bugle #2 6mm Tube 2.5" : Gold-Lustered Emerald
TB-02-322/c
TOHO Bugle #2 6mm Tube 2.5" : Gold-Lustered Mystic
TB-02-327/c
TOHO Bugle #2 (6mm) Tube 2.5" : Nickel
TB-02-711/c