Product Catalog

Fire-Polish - Short Hanks

1-12-10/i Fire-Polish 12mm Short Hank : Multi Luster Mix (48pcs)
1-12-P10/i Fire-Polish 12mm Short Hank : Opaque Luster Mix (48pcs)
1-12-12/i Fire-Polish 12mm Short Hank : Luster - 1/2 Coat Mix  (48pcs)
1-12-T003/i Fire-Polish 12mm - Short Hank : Crystal - Half Picasso (48pcs)
1-12-T003A/i Fire-Polish 12mm - Short Hank : Crystal - Full Picasso (48pcs)
1-12-2004/i Fire-Polish 12mm - Short Hank : Med Amethyst (48pcs)
1-12-BT2398/i Fire-Polish 12mm - Short Hank : Jet - Bronze Picasso (48pcs)
1-12-8013/i Fire-Polish 12mm - Short Hank : Jonquil (48pcs)
1-12-X9004/i Fire-Polish 12mm - Short Hank : Hyacinth AB (48pcs)
1-12-14400/i Fire-Polish 12mm - Short Hank : Hematite (48pcs)
1-12-14415/i Fire-Polish 12mm - Short Hank : Dk Bronze (48pcs)
1-12-B14495/i Fire-Polish 12mm - Short Hank : Metallic Green (48pcs)
1-12-B15726/i Fire-Polish 12mm - Short Hank : Luster - Metallic Amethyst (48pcs)
1-12-27000/i Fire-Polish 12mm - Short Hank : Silver (48pcs)
1-12-27101/i Fire-Polish 12mm - Short Hank : Apollo - Gold (48pcs)
1-12-P65431/i Fire-Polish 12mm - Short Hank : Luster - Opaque Green (48pcs)
1-12-91003/i Fire-Polish 12mm - Short Hank : Luster - Green/Crystal (48pcs)
1-12-TS93130/i Fire-Polish 12mm - Short Hank : Opaque Orange - Stone Picasso (48pcs)
1-14-14257/i Fire Polish 14mm : Luster - Green/Crystal (48pcs)
1-14-91002/i Fire Polish 14mm : Luster - Pink Lemonade (48pcs)
1-14-91006/i Fire Polish 14mm : Luster - Amethyst/Blue/Crystal (48pcs)
1-18-14400/i Firepolish 18mm : Hematite (36pcs)
1-18-B14495/i Firepolish 18mm : Metallic Green (36pcs)
1-18-65491/i Firepolish 18mm : Luster - Rose/Gold Topaz (36pcs)