Product Catalog

8mm

DP4-451009-001 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Crystal (36pcs)
DP4-451009-002 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Crystal AB (36pcs)
DP4-451009-006 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Aqua Bohemica (36pcs)
DP4-451009-007 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Aurum Halfcoat (36pcs)
DP4-451009-011 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Amethyst (36pcs)
DP4-451009-014 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Light Amethyst AB
DP4-451009-019 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Capri Blue (36pcs)
DP4-451009-020 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Capri Blue AB (36pcs)
DP4-451009-022 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Black Diamond (36pcs)
DP4-451009-023 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Black Diamond AB (36pcs)
DP4-451009-025 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Celsian Halfcoat (36pcs)
DP4-451009-027 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Honey (36pcs)
DP4-451009-028 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Lagoon (36pcs)
DP4-451009-037 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Venus (36pcs)
DP4-451009-038 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Viridian (36pcs)
DP4-451009-040 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Hematite Halfcoat (36pcs)
DP4-451009-042 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Hyacinth (36pcs)
DP4-451009-043 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Jet (36pcs)
DP4-451009-044 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Jet AB (36pcs)
DP4-451009-045 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Jonquil (36pcs)
DP4-451009-046 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Jonquil AB (36pcs)
DP4-451009-047 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Labrador Halfcoat (36pcs)
DP4-451009-048 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Montana (36pcs)
DP4-451009-049 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Montana AB (36pcs)
DP4-451009-052 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Peridot (36pcs)
DP4-451009-053 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Peridot AB (36pcs)
DP4-451009-054 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Light Rose (36pcs)
DP4-451009-055 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Light Rose AB (36pcs)
DP4-451009-057 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Sapphire (36pcs)
DP4-451009-060 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Light Sapphire AB (36pcs)
DP4-451009-065 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Topaz (36pcs)
DP4-451009-066 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Topaz AB (36pcs)
DP4-451009-067 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Smoke Topaz (36pcs)
DP4-451009-068 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Smoke Topaz AB (36pcs)
DP4-451009-069 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Valentinite (36pcs)
DP4-451009-070 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Violet (36pcs)
DP4-451009-076 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Pink Sapphire (36pcs)
DP4-451009-077 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Light Burgundy (36pcs)
DP4-451009-079 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - White Opal (36pcs)
DP4-451009-080 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Turquoise (36pcs)
DP4-451009-082 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Tangerine (36pcs)
DP4-451009-083 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 8mm - Argent Flare (36pcs)