Product Catalog

6mm

DP4-451007-001 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Crystal (36pcs)
DP4-451007-002 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Crystal AB (36pcs)
DP4-451007-005 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Crystal Velvet (36pcs)
DP4-451007-006 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Aqua Bohemica (36pcs)
DP4-451007-007 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Aurum Halfcoat (36pcs)
DP4-451007-011 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Amethyst (36pcs)
DP4-451007-013 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Light Amethyst (36pcs)
DP4-451007-017 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Capri Blue (36pcs)
DP4-451007-020 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Black Diamond (36pcs)
DP4-451007-021 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Black Diamond AB (36pcs)
DP4-451007-023 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Celsian Halfcoat (36pcs)
DP4-451007-025 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Honey (36pcs)
DP4-451007-026 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Citrine (36pcs)
DP4-451007-027 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Lagoon (36pcs)
DP4-451007-030 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Light Colorado Topaz (36pcs)
DP4-451007-034 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Venus (36pcs)
DP4-451007-036 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Viridian (36pcs)
DP4-451007-037 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Hematite Halfcoat (36pcs)
DP4-451007-038 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Hematite Fullcoat (36pcs)
DP4-451007-040 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Hyacinth (36pcs)
DP4-451007-041 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Hyacinth AB (36pcs)
DP4-451007-042 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Jet (36pcs)
DP4-451007-043 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Jet AB (36pcs)
DP4-451007-046 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Labrador Halfcoat (36pcs)
DP4-451007-047 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Labrador Fullcoat (36pcs)
DP4-451007-048 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Montana (36pcs)
DP4-451007-050 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Olivine (36pcs)
DP4-451007-051 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Olivine AB (36pcs)
DP4-451007-052 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Peridot (36pcs)
DP4-451007-053 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Peridot AB (36pcs)
DP4-451007-054 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Rose (36pcs)
DP4-451007-055 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Light Rose (36pcs)
DP4-451007-058 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Sapphire (36pcs)
DP4-451007-060 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Light Sapphire (36pcs)
DP4-451007-062 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Siam (36pcs)
DP4-451007-064 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Light Siam (36pcs)
DP4-451007-066 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Tanzanite (36pcs)
DP4-451007-068 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Topaz (36pcs)
DP4-451007-070 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Smoke Topaz (36pcs)
DP4-451007-072 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Valentinite (36pcs)
DP4-451007-073 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Violet (36pcs)
DP4-451007-078 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Golden Flare (36pcs)
DP4-451007-079 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Pink Sapphire (36pcs)
DP4-451007-080 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Light Burgundy (36pcs)
DP4-451007-081 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - White Opal (36pcs)
DP4-451007-083 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Fuchsia (36pcs)
DP4-451007-084 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Turquoise (36pcs)
DP4-451007-085 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 6mm - Argent Flare (36pcs)