Product Catalog

5mm

DP4-451006-001 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Crystal (32pcs)
DP4-451006-002 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Crystal AB (32pcs)
DP4-451006-010 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Amethyst (32pcs)
DP4-451006-012 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Light Amethyst (32pcs)
DP4-451006-019 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Capri Blue (32pcs)
DP4-451006-023 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Black Diamond (32pcs)
DP4-451006-032 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Light Colorado Topaz (32pcs)
DP4-451006-035 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Emerald (32pcs)
DP4-451006-038 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Garnet (32pcs)
DP4-451006-040 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Venus (32pcs)
DP4-451006-041 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Viridian (32pcs)
DP4-451006-045 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Medium Yellow (32pcs)
DP4-451006-046 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Hyacinth (32pcs)
DP4-451006-048 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Jet (32pcs)
DP4-451006-050 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Jonquil (32pcs)
DP4-451006-053 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Montana (32pcs)
DP4-451006-055 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Olivine (32pcs)
DP4-451006-056 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Olivine AB (32pcs)
DP4-451006-057 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Peridot (32pcs)
DP4-451006-058 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Peridot AB (32pcs)
DP4-451006-059 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Light Rose (32pcs)
DP4-451006-062 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Sapphire (32pcs)
DP4-451006-063 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Sapphire AB (32pcs)
DP4-451006-064 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Light Sapphire (32pcs)
DP4-451006-065 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Light Sapphire AB (32pcs)
DP4-451006-066 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Siam (32pcs)
DP4-451006-067 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Siam AB (32pcs)
DP4-451006-070 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Tanzanite (32pcs)
DP4-451006-072 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Topaz (32pcs)
DP4-451006-073 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Topaz AB (32pcs)
DP4-451006-074 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Smoke Topaz (32pcs)
DP4-451006-075 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Smoke Topaz AB (32pcs)
DP4-451006-076 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Valentinite (32pcs)
DP4-451006-077 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Violet (32pcs)
DP4-451006-085 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Pink Sapphire (32pcs)
DP4-451006-086 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 5mm - Light Burgundy (32pcs)