Product Catalog

3mm

DP4-451004-001 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Crystal (40pcs)
DP4-451004-002 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Crystal AB (40pcs)
DP4-451004-003 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Matte Crystal (40pcs)
DP4-451004-004 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Matte Crystal AB (40pcs)
DP4-451004-005 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Crystal Velvet (40pcs)
DP4-451004-006 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Aurum Halfcoat (40pcs)
DP4-451004-007 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Blue Flare Halfcoat (40pcs)
DP4-451004-008 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Alexandrite (40pcs)
DP4-451004-009 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Alexandrite AB (40pcs)
DP4-451004-010 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Amethyst (40pcs)
DP4-451004-011 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Amethyst AB (40pcs)
DP4-451004-012 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Light Amethyst (40pcs)
DP4-451004-014 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Aqua (40pcs)
DP4-451004-015 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Aqua AB (40pcs)
DP4-451004-018 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Bermuda Blue Halfcoat (40pcs)
DP4-451004-019 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Capri Blue (40pcs)
DP4-451004-020 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Capri Blue AB (40pcs)
DP4-451004-021 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Light Blue (40pcs)s
DP4-451004-022 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Medium Blue (40pcs)
DP4-451004-023 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Black Diamond (40pcs)
DP4-451004-024 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Light Brown (40pcs)
DP4-451004-025 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Celsian Halfcoated (40pcs)
DP4-451004-026 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Light Green (40pcs)
DP4-451004-027 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Honey (40pcs)
DP4-451004-028 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Lagoon (40pcs)
DP4-451004-029 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Clairite Halfcoated (40pcs)
DP4-451004-030 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Marea Halfcoated (40pcs)
DP4-451004-031 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Light Colorado Topaz (40pcs)
DP4-451004-032 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Light Colorado Topaz AB (40pcs)
DP4-451004-033 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Light Orange (40pcs)
DP4-451004-034 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Emerald (40pcs)
DP4-451004-035 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Emerald AB (40pcs)
DP4-451004-036 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Venus (40pcs)
DP4-451004-037 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Viridian (40pcs)
DP4-451004-038 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Hematite Halfcoat (40pcs)
DP4-451004-039 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Hematite Fullcoat (40pcs)
DP4-451004-040 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Medium Yellow (40pcs)
DP4-451004-041 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Jet (40pcs)
DP4-451004-042 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Jet AB (40pcs)
DP4-451004-043 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Jonquil (40pcs)
DP4-451004-044 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Jonquil AB (40pcs)
DP4-451004-045 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Labrador Halfcoat
DP4-451004-046 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Montana (40pcs)
DP4-451004-047 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Montana AB (40pcs)
DP4-451004-048 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Olivine (40pcs)
DP4-451004-049 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Olivine AB (40pcs)
DP4-451004-052 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Sapphire (40pcs)
DP4-451004-053 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Sapphire AB (40pcs)
DP4-451004-054 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Light Sapphire (40pcs)
DP4-451004-055 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Light Sapphire AB (40pcs)
DP4-451004-056 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Tanzanite (40pcs)
DP4-451004-057 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Tanzanite AB (40pcs)
DP4-451004-058 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Topaz (40pcs)
DP4-451004-059 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Topaz AB (40pcs)
DP4-451004-061 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Smoke Topaz AB (40pcs)
DP4-451004-062 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Valentinite (40pcs)
DP4-451004-063 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Violet (40pcs)
DP4-451004-064 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Violet AB (40pcs)
DP4-451004-071 Preciosa : MC Bead Reg.Cut 19-602 Round 3mm - Argent Flare (40pcs)