Product Catalog

ss12

DP3-438004-001 Preciosa : Hot Fix VIVA12 ss12 - Crystal (144pcs)
DP3-438004-002 Preciosa : Hot Fix VIVA12 ss12 - Crystal AB (144pcs)
DP3-438004-004 Preciosa : Hot Fix ss12 - Aqua Bohemica AB (144pcs)
DP3-438004-006 Preciosa : Hot Fix ss12 - Alexandrite (144pcs)
DP3-438004-008 Preciosa : Hot Fix ss12 - Amethyst (144pcs)
DP3-438004-009 Preciosa : Hot Fix ss12 - Amethyst AB (144pcs)
DP3-438004-010 Preciosa : Hot Fix ss12 - Light Amethyst (144pcs)
DP3-438004-011 Preciosa : Hot Fix ss12 - Light Amethyst AB (144pcs)
DP3-438004-012 Preciosa : Hot Fix ss12 - Aqua (144pcs)
DP3-438004-013 Preciosa : Hot Fix VIVA12 ss12 - Aqua AB (144pcs)
DP3-438004-014 Preciosa : Hot Fix ss12 - Blue Zircon (144pcs)
DP3-438004-015 Preciosa : Hot Fix VIVA12 ss12 - Blue Zircon AB (144pcs)
DP3-438004-017 Preciosa : Hot Fix HF ss12 - Capri Blue (144pcs)
DP3-438004-018 Preciosa : Hot Fix VIVA12 ss12 - Capri Blue AB (144pcs)
DP3-438004-019 Preciosa : Hot Fix VIVA12 ss12 - Black Diamond (144pcs)
DP3-438004-020 Preciosa : Hot Fix ss12 - Black Diamond AB (144pcs)
DP3-438004-021 Preciosa : Hot Fix ss12 - Citrine (144pcs)
DP3-438004-022 Preciosa : Hot Fix ss12 - Citrine AB (144pcs)
DP3-438004-024 Preciosa : Hot Fix ss12 - Light Colorado Topaz (144pcs)
DP3-438004-025 Preciosa : Hot Fix ss12 - Light Colorado Topaz AB (144pcs)
DP3-438004-027 Preciosa : Hot Fix ss12 - Emerald AB (144pcs)
DP3-438004-028 Preciosa : Hot Fix ss12 - Garnet (144pcs)
DP3-438004-029 Preciosa : Hot Fix VIVA12 ss12 - Garnet AB (144pcs)
DP3-438004-030 Preciosa : Hot Fix ss12 - Green Turmaline (144pcs)
DP3-438004-031 Preciosa : Hot Fix VIVA12 ss12 - Green Turmaline AB (144pcs)
DP3-438004-034 Preciosa : Hot Fix VIVA12 ss12 - Hematite (144pcs)
DP3-438004-035 Preciosa : Hot Fix ss12 - Hyacinth (144pcs)
DP3-438004-037 Preciosa : Hot Fix VIVA12 ss12 - Jet (144pcs)
DP3-438004-038 Preciosa : Hot Fix ss12 - Jet AB (144pcs)
DP3-438004-039 Preciosa : Hot Fix ss12 - Jonquil (144pcs)
DP3-438004-041 Preciosa : Hot Fix VIVA12 ss12 - Labrador (144pcs)
DP3-438004-042 Preciosa : Hot Fix VIVA12 ss12 - Montana (144pcs)
DP3-438004-043 Preciosa : Hot Fix ss12 - Montana AB (144pcs)
DP3-438004-044 Preciosa : Hot Fix ss12 - Olivine (144pcs)
DP3-438004-045 Preciosa : Hot Fix ss12 - Olivine AB (144pcs)
DP3-438004-047 Preciosa : Hot Fix ss12 - Peridot (144pcs)
DP3-438004-048 Preciosa : Hot Fix ss12 - Peridot AB (144pcs)
DP3-438004-049 Preciosa : Hot Fix VIVA12 ss12 - Rose (144pcs)
DP3-438004-050 Preciosa : Hot Fix ss12 - Rose AB (144pcs)
DP3-438004-051 Preciosa : Hot Fix ss12 - Light Rose (144pcs)
DP3-438004-052 Preciosa : Hot Fix ss12 - Light Rose AB (144pcs)
DP3-438004-054 Preciosa : Hot Fix ss12 - Sapphire (144pcs)
DP3-438004-055 Preciosa : Hot Fix ss12 - Sapphire AB (144pcs)
DP3-438004-056 Preciosa : Hot Fix ss12 - Light Sapphire (144pcs)
DP3-438004-057 Preciosa : Hot Fix VIVA12 ss12 - Light Sapphire AB (144pcs)
DP3-438004-058 Preciosa : Hot Fix ss12 - Siam (144pcs)
DP3-438004-059 Preciosa : Hot Fix ss12 - Siam AB (144pcs)
DP3-438004-060 Preciosa : Hot Fix ss12 - Light Siam (144pcs)
DP3-438004-062 Preciosa : Hot Fix ss12 - Sun (144pcs)
DP3-438004-063 Preciosa : Hot Fix VIVA12 ss12 - Sun AB (144pcs)
DP3-438004-064 Preciosa : Hot Fix ss12 - Tanzanite (144pcs)
DP3-438004-065 Preciosa : Hot Fix ss12 - Tanzanite AB (144pcs)
DP3-438004-066 Preciosa : Hot Fix VIVA12 ss12 - Deep Tanzanite (144pcs)
DP3-438004-067 Preciosa : Hot Fix VIVA12 ss12 - Deep Tanzanite AB (144pcs)
DP3-438004-069 Preciosa : Hot Fix VIVA12 ss12 - Topaz AB (144pcs)
DP3-438004-070 Preciosa : Hot Fix ss12 - Smoked Topaz (144pcs)
DP3-438004-072 Preciosa : Hot Fix ss12 - Violet (144pcs)
DP3-438004-073 Preciosa : Hot Fix ss12 - Violet AB (144pcs)
DP3-438004-077 Preciosa : Hot Fix VIVA12 ss12 - Fuchsia (144pcs)