Product Catalog

3D Fruit Beads

126-09-94000 Fruit Beads - 3D : Oranges - Satsuma Coral
126-119-1360 Fruit Beads - 3D : Almonds - Brown
126-617-81210 Fruit Beads - 3D : Banana - Milky Yellow
126-1410-51010 Fruit Beads - 3D : Lime - Milky Dk Peridot
126-1612-52010 Fruit Beads - 3D : Pears - Milky Green/Red
126-1612-52011 Fruit Beads - 3D : Pears - Milky Green/Red