Product Catalog
TG-03-33 TOHO - Triangle 3/0 : Silver-Lined Lt Sapphire
TG-03-161 TOHO - Triangle 3/0 : Transparent-Rainbow Crystal
TG-03-379 TOHO - Triangle 3/0 : Inside-Color Crystal/Cotton Candy-Lined
TG-03-981 TOHO - Triangle 3/0 : Inside-Color Crystal/Snow-Lined
TG-05-23 TOHO - Triangle 5mm : Silver-Lined Aquamarine
TG-05-25B TOHO - Triangle 5mm : Silver-Lined Siam Ruby
TG-05-26C TOHO - Triangle 5mm : Silver-Lined Amethyst
TG-05-27 TOHO - Triangle 5mm : Silver-Lined Peridot
TG-05-27B TOHO - Triangle 5/0 : Silver-Lined Grass Green
TG-05-35 TOHO - Triangle 5mm : Silver-Lined Sapphire
TG-08-7BD TOHO - Triangle 8/0 : Transparent Capri Blue
TG-08-7BD/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Transparent Capri Blue
TG-08-7BDF TOHO - Triangle 8/0 : Transparent Frosted Teal
TG-08-7BDF/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Transparent-Frosted Teal
TG-08-19F TOHO - Triangle 8/0 : Transparent-Frosted Sugar Plum
TG-08-19F/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Transparent-Frosted Sugar Plum
TG-08-21 TOHO - Triangle 8/0 : Silver-Lined Crystal
TG-08-21/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Silver-Lined Crystal
TG-08-21F TOHO - Triangle 8/0 : Silver-Lined Frosted Crystal
TG-08-22B TOHO - Triangle 8/0 : Silver-Lined Med Topaz
TG-08-22B/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Silver-Lined Med Topaz
TG-08-23 TOHO - Triangle 8/0 : Silver-Lined Aquamarine
TG-08-23/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Silver-Lined Aquamarine
TG-08-25C TOHO - Triangle 8/0 : Silver-Lined Ruby
TG-08-25C/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Silver-Lined Ruby
TG-08-27B/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Silver-Lined Grass Green
TG-08-27BD TOHO - Triangle 8/0 : Silver-Lined Teal
TG-08-27BD/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Silver-Lined Teal
TG-08-29B TOHO - Triangle 8/0 : Silver-Lined Gray
TG-08-29B/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Silver-Lined Gray
TG-08-31 TOHO - Triangle 8/0 : Silver-Lined Rosaline
TG-08-31/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Silver-Lined Rosaline
TG-08-34 TOHO - Triangle 8/0 : Silver-Lined Smoky Topaz
TG-08-34/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Silver-Lined Smoky Topaz
TG-08-35 TOHO - Triangle 8/0 : Silver-Lined Sapphire
TG-08-35/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Silver-Lined Sapphire
TG-08-37 TOHO - Triangle 8/0 : Silver-Lined Olivine
TG-08-37/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Silver-Lined Olivine
TG-08-38 TOHO - Triangle 8/0 : Silver-Lined Pink
TG-08-41 TOHO - Triangle 8/0 : Opaque White
TG-08-46 TOHO - Triangle 8/0 : Opaque Oxblood
TG-08-46/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Opaque Oxblood
TG-08-49 TOHO - Triangle 8/0 : Opaque Jet
TG-08-49/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Opaque Jet
TG-08-49F TOHO - Triangle 8/0 : Opaque-Frosted Jet
TG-08-49F/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Opaque-Frosted Jet
TG-08-55/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Opaque Turquoise
TG-08-81 TOHO - Triangle 8/0 : Metallic Hematite
TG-08-81/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Metallic Hematite
TG-08-82 TOHO - Triangle 8/0 : Metallic Nebula
TG-08-82/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Metallic Nebula
TG-08-82F/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Frosted Metallic Nebula
TG-08-83 TOHO - Triangle 8/0 : Metallic Iris - Brown
TG-08-83/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Metallic Iris - Brown
TG-08-83F TOHO - Triangle 8/0 : Frosted Metallic Iris - Brown
TG-08-83F/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Frosted Metallic Iris - Brown
TG-08-84 TOHO - Triangle 8/0 : Metallic Iris - Green/Brown
TG-08-84/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Metallic Iris - Green/Brown
TG-08-85 TOHO - Triangle 8/0 : Metallic Iris - Purple
TG-08-85/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Metallic Iris - Purple
TG-08-86 TOHO - Triangle 8/0 : Metallic Rainbow Iris
TG-08-86/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Metallic Rainbow Iris
TG-08-105/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Transparent-Lustered Lime Green
TG-08-110B TOHO - Triangle 8/0 : Transparent-Lustered Med Amethyst
TG-08-110B/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Transparent-Lustered Med Amethyst
TG-08-117 TOHO - Triangle 8/0 : Transparent-Lustered Sapphire
TG-08-117/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Transparent-Lustered Sapphire
TG-08-121 TOHO - Triangle 8/0 : Opaque-Lustered White
TG-08-122 TOHO - Triangle 8/0 : Opaque-Lustered Navajo White
TG-08-122/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Opaque-Lustered Navajo White
TG-08-123 TOHO - Triangle 8/0 : Opaque-Lustered Lt Beige
TG-08-123/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Opaque-Lustered Lt Beige
TG-08-147 TOHO - Triangle 8/0 : Ceylon Lt Ivory
TG-08-147/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Ceylon Lt Ivory
TG-08-161 TOHO - Triangle 8/0 : Transparent-Rainbow Crystal
TG-08-161/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Transparent-Rainbow Crystal
TG-08-162C TOHO - Triangle 8/0 : Transparent-Rainbow Topaz
TG-08-162C/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Transparent-Rainbow Topaz
TG-08-164 TOHO - Triangle 8/0 : Transparent-Rainbow Lime Green
TG-08-164/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Transparent-Rainbow Lime Green
TG-08-165C TOHO - Triangle 8/0 : Transparent-Rainbow Ruby
TG-08-165C/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Transparent-Rainbow Ruby
TG-08-169 TOHO - Triangle 8/0 : Transparent-Rainbow Rosaline
TG-08-169/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Transparent-Rainbow Rosaline
TG-08-176B TOHO - Triangle 8/0 : Transparent-Rainbow Gray
TG-08-176B/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Transparent-Rainbow Gray
TG-08-221 TOHO - Triangle 8/0 : Bronze
TG-08-221/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Bronze
TG-08-222 TOHO - Triangle 8/0 : Dk Bronze
TG-08-224 TOHO - Triangle 8/0 : Olympic Bronze
TG-08-224/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Olympic Bronze
TG-08-225/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Bronze Antique Gold
TG-08-252 TOHO - Triangle 8/0 : Inside-Color Aqua/Purple-Lined
TG-08-252/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Inside-Color Aqua/Purple-Lined
TG-08-306 TOHO - Triangle 8/0 : Inside-Color Jonquil/Shamrock-Lined
TG-08-306/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Inside-Color Jonquil/Shamrock-Lined
TG-08-329 TOHO - Triangle 8/0 : Gold-Lustered African Sunset
TG-08-329/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Gold-Lustered African Sunset
TG-08-332 TOHO - Triangle 8/0 : Gold-Lustered Raspberry
TG-08-332/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Gold-Lustered Raspberry
TG-08-461 TOHO - Triangle 8/0 : Higher-Metallic Grape
TG-08-505 TOHO - Triangle 8/0 : Higher-Metallic Dragonfly
TG-08-505/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Higher-Metallic Dragonfly
TG-08-557 TOHO - Triangle 8/0 : Galvanized Starlight
TG-08-565 TOHO - Triangle 8/0 : Galvanized Blue Slate
TG-08-565/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Galvanized Blue Slate
TG-08-617 TOHO - Triangle 8/0 : Matte-Color Dk Olive
TG-08-702/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Matte-Color Dk Copper
TG-08-706/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Matte-Color Iris - Teal
TG-08-707/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Matte-Color Iris - Peridot
TG-08-932 TOHO - Triangle 8/0 : Inside-Color Aqua/Capri-Lined
TG-08-932/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Inside-Color Aqua/Capri-Lined
TG-08-949 TOHO - Triangle 8/0 : Inside-Color Jonquil/Opaque Yellow-Lined
TG-08-994 TOHO - Triangle 8/0 : Gold-Lined Rainbow Crystal
TG-08-994/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Gold-Lined Rainbow Crystal
TG-08-996 TOHO - Triangle 8/0 : Gold-Lined Rainbow Peridot
TG-08-996/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Gold-Lined Rainbow Peridot
TG-08-997 TOHO - Triangle 8/0 : Gold-Lined Rainbow Lt Sapphire
TG-08-997/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : Gold-Lined Rainbow Lt Sapphire
TG-08-Y102/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : HYBRID Stone Blue
TG-08-Y504/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : HYBRID Antiqued Metallic Purple
TG-08-Y541/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : HYBRID Marbled Hematite AB
TG-08-Y851F/c Triangle 8/0 Tube 2.5" : HYBRID Frosted Apollo
TG-11-1 TOHO - Triangle 11/0 : Transparent Crystal
TG-11-1/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Transparent Crystal
TG-11-7BD TOHO - Triangle 11/0 : Transparent Capri Blue
TG-11-7BD/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Transparent Capri Blue
TG-11-7BDF TOHO - Triangle 11/0 : Transparent Frosted Teal
TG-11-7BDF/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Transparent-Frosted Teal
TG-11-8F TOHO - Triangle 11/0 : Transparent Frosted Dk Sapphire
TG-11-11 TOHO - Triangle 11/0 : Transparent Rosaline
TG-11-11/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Transparent Rosaline
TG-11-19F TOHO - Triangle 11/0 : Transparent-Frosted Sugar Plum
TG-11-19F/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Transparent-Frosted Sugar Plum
TG-11-21 TOHO - Triangle 11/0 : Silver-Lined Crystal
TG-11-21/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Silver-Lined Crystal
TG-11-22 TOHO - Triangle 11/0 : Silver-Lined Lt Topaz
TG-11-22/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Silver-Lined Lt Topaz
TG-11-22B TOHO - Triangle 11/0 : Silver-Lined Med Topaz
TG-11-22B/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Silver-Lined Med Topaz
TG-11-22C TOHO - Triangle 11/0 : Silver-Lined Topaz
TG-11-22C/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Silver-Lined Topaz
TG-11-23 TOHO - Triangle 11/0 : Silver-Lined Aquamarine
TG-11-23/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Silver-Lined Aquamarine
TG-11-24 TOHO - Triangle 11/0 : Silver-Lined Lime Green
TG-11-24/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Silver-Lined Lime Green
TG-11-25C/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Silver-Lined Ruby
TG-11-25CF TOHO - Triangle 11/0 : Silver-Lined Frosted Ruby
TG-11-25CF/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Silver-Lined Frosted Ruby
TG-11-27BD TOHO - Triangle 11/0 : Silver-Lined Teal
TG-11-27BD/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Silver-Lined Teal
TG-11-28 TOHO - Triangle 11/0 : Silver-Lined Cobalt
TG-11-28/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Silver-Lined Cobalt
TG-11-29B TOHO - Triangle 11/0 : Silver-Lined Gray
TG-11-30 TOHO - Triangle 11/0 : Silver-Lined Lt Hyacinth
TG-11-34 TOHO - Triangle 11/0 : Silver-Lined Smoky Topaz
TG-11-34/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Silver-Lined Smoky Topaz
TG-11-36/d Triangle 11/0 Tube 5.5" : Silver-Lined Green Emerald
TG-11-37 TOHO - Triangle 11/0 : Silver-Lined Olivine
TG-11-38 TOHO - Triangle 11/0 : Silver-Lined Pink
TG-11-38/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Silver-Lined Pink
TG-11-41 TOHO - Triangle 11/0 : Opaque White
TG-11-46F TOHO - Triangle 11/0 : Opaque-Frosted Oxblood
TG-11-46F/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Opaque-Frosted Oxblood
TG-11-46L TOHO - Triangle 11/0 : Opaque Terra Cotta
TG-11-46L/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Opaque Terra Cotta
TG-11-48 TOHO - Triangle 11/0 : Opaque Navy Blue
TG-11-49 TOHO - Triangle 11/0 : Opaque Jet
TG-11-49/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Opaque Jet
TG-11-49/d Triangle 11/0 Tube 5.5" : Opaque Jet
TG-11-49F TOHO - Triangle 11/0 : Opaque-Frosted Jet
TG-11-49F/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Opaque-Frosted Jet
TG-11-55 TOHO - Triangle 11/0 : Opaque Turquoise
TG-11-55/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Opaque Turquoise
TG-11-81 TOHO - Triangle 11/0 : Metallic Hematite
TG-11-81/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Metallic Hematite
TG-11-82 TOHO - Triangle 11/0 : Metallic Nebula
TG-11-82/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Metallic Nebula
TG-11-82F/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Frosted Metallic Nebula
TG-11-83 TOHO - Triangle 11/0 : Metallic Iris - Brown
TG-11-83/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Metallic Iris - Brown
TG-11-84 TOHO - Triangle 11/0 : Metallic Iris - Green/Brown
TG-11-84/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Metallic Iris - Green/Brown
TG-11-85 TOHO - Triangle 11/0 : Metallic Iris - Purple
TG-11-85/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Metallic Iris - Purple
TG-11-85F/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Frosted Metallic Iris - Purple
TG-11-85F/d Triangle 11/0 Tube 5.5" : Frosted Metallic Iris - Purple
TG-11-86 TOHO - Triangle 11/0 : Metallic Rainbow Iris
TG-11-86/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Metallic Rainbow Iris
TG-11-86/d Triangle 11/0 Tube 5.5" : Metallic Rainbow Iris
TG-11-86F TOHO - Triangle 11/0 : Opaque-Frosted Rainbow Iris
TG-11-88 TOHO - Triangle 11/0 : Metallic Cosmos
TG-11-88/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Metallic Cosmos
TG-11-105/d Triangle 11/0 Tube 5.5" : Transparent-Lustered Lime Green
TG-11-110B TOHO - Triangle 11/0 : Transparent-Lustered Med Amethyst
TG-11-115 TOHO - Triangle 11/0 : Transparent-Lustered Amethyst
TG-11-115/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Transparent-Lustered Amethyst
TG-11-121 TOHO - Triangle 11/0 : Opaque-Lustered White
TG-11-121/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Opaque-Lustered White
TG-11-122 TOHO - Triangle 11/0 : Opaque-Lustered Navajo White
TG-11-122/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Opaque-Lustered Navajo White
TG-11-161 TOHO - Triangle 11/0 : Transparent-Rainbow Crystal
TG-11-161/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Transparent-Rainbow Crystal
TG-11-161/d Triangle 11/0 Tube 5.5" : Transparent-Rainbow Crystal
TG-11-162C TOHO - Triangle 11/0 : Transparent-Rainbow Topaz
TG-11-162C/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Transparent-Rainbow Topaz
TG-11-166 TOHO - Triangle 11/0 : Transparent Rainbow Lt Amethyst
TG-11-166/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Transparent Rainbow Lt Amethyst
TG-11-176 TOHO - Triangle 11/0 : Transparent-Rainbow Black Diamond
TG-11-176/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Transparent-Rainbow Black Diamond
TG-11-176B TOHO - Triangle 11/0 : Transparent-Rainbow Gray
TG-11-176B/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Transparent-Rainbow Gray
TG-11-176BF TOHO - Triangle 11/0 : Transparent-Rainbow-Frosted Gray
TG-11-176BF/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Transparent-Rainbow-Frosted Gray
TG-11-177F TOHO - Triangle 11/0 : Transparent-Rainbow-Frosted Smoky Topaz
TG-11-177F/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Transparent-Rainbow-Frosted Smoky Topaz
TG-11-192/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Inside-Color Crystal/Yellow-Lined
TG-11-192/d Triangle 11/0 Tube 5.5" : Inside-Color Crystal/Yellow-Lined
TG-11-202 TOHO - Triangle 11/0 : Gold-Lustered Lilac
TG-11-202/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Gold-Lustered Lilac
TG-11-221 TOHO - Triangle 11/0 : Bronze
TG-11-221/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Bronze
TG-11-222 TOHO - Triangle 11/0 : Dk Bronze
TG-11-222/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Dk Bronze
TG-11-222/d Triangle 11/0 Tube 5.5" : Dk Bronze
TG-11-223 TOHO - Triangle 11/0 : Antique Bronze
TG-11-223/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Antique Bronze
TG-11-223/d Triangle 11/0 Tube 5.5" : Antique Bronze
TG-11-224 TOHO - Triangle 11/0 : Olympic Bronze
TG-11-224/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Olympic Bronze
TG-11-225 TOHO - Triangle 11/0 : Bronze Antique Gold
TG-11-225/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Bronze Antique Gold
TG-11-243 TOHO - Triangle 11/0 : Inside-Color Topaz/Opaque Emerald-Lined
TG-11-243/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Inside-Color Topaz/Opaque Emerald-Lined
TG-11-252 TOHO - Triangle 11/0 : Inside-Color Aqua/Purple-Lined
TG-11-252/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Inside-Color Aqua/Purple-Lined
TG-11-262 TOHO - Triangle 11/0 : Inside-Color Crystal/Gold-Lined
TG-11-262/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Inside-Color Crystal/Gold-Lined
TG-11-270 TOHO - Triangle 11/0 : Inside-Color Crystal/Prairie Green-Lined
TG-11-278 TOHO - Triangle 11/0 : Gold-Lined Topaz
TG-11-278/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Gold-Lined Topaz
TG-11-288 TOHO - Triangle 11/0 : Inside-Color Crystal/Metallic Blue-Lined
TG-11-306 TOHO - Triangle 11/0 : Inside-Color Jonquil/Shamrock-Lined
TG-11-306/d Triangle 11/0 Tube 5.5" : Inside-Color Jonquil/Shamrock-Lined
TG-11-309 TOHO - Triangle 11/0 : Inside-Color Lt Sapphire/Opaque Blue-Lined
TG-11-321/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Gold-Lustered Lt Tanzanite
TG-11-329 TOHO - Triangle 11/0 : Gold-Lustered African Sunset
TG-11-353 TOHO - Triangle 11/0 : Inside-Color Crystal/Lavender-Lined
TG-11-353/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Inside-Color Crystal/Lavender-Lined
TG-11-393 TOHO - Triangle 11/0 : Inside-Color Topaz/Opaque Green-Lined
TG-11-393/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Inside-Color Topaz/Opaque Green-Lined
TG-11-457 TOHO - Triangle 11/0 : Gold-Lustered Green Tea
TG-11-459 TOHO - Triangle 11/0 : Gold-Lustered Dk Topaz
TG-11-461 TOHO - Triangle 11/0 : Higher-Metallic Grape
TG-11-461/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Higher-Metallic Grape
TG-11-502/d Triangle 11/0 Tube 5.5" : Higher-Metallic Amethyst
TG-11-505 TOHO - Triangle 11/0 : Higher-Metallic Dragonfly
TG-11-505/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Higher-Metallic Dragonfly
TG-11-511F/d Triangle 11/0 Tube 5.5" : Higher-Metallic Frosted Mediterranean Blue
TG-11-512F/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Higher-Metallic Frosted Blue Haze
TG-11-512F/d Triangle 11/0 Tube 5.5" : Higher-Metallic Frosted Blue Haze
TG-11-515F TOHO - Triangle 11/0 : Higher-Metallic Frosted Mardi Gras
TG-11-515F/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Higher-Metallic Frosted Mardi Gras
TG-11-515F/d Triangle 11/0 Tube 5.5" : Higher-Metallic Frosted Mardi Gras
TG-11-553F/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Galvanized-Matte Vintage Rose
TG-11-557F TOHO - Triangle 11/0 : Galvanized-Matte Starlight
TG-11-557F/d Triangle 11/0 Tube 5.5" : Galvanized-Matte Starlight
TG-11-558 TOHO - Triangle 11/0 : Galvanized Aluminum
TG-11-558/d Triangle 11/0 Tube 5.5" : Galvanized Aluminum
TG-11-562/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Galvanized Saffron
TG-11-562/d Triangle 11/0 Tube 5.5" : Galvanized Saffron
TG-11-566 TOHO - Triangle 11/0 : Metallic Frosted Antique Silver
TG-11-566/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Metallic Frosted Antique Silver
TG-11-611 TOHO - Triangle 11/0 : Matte-Color Opaque Gray
TG-11-612 TOHO - Triangle 11/0 : Matte-Color Gun Metal
TG-11-612/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Matte-Color Gun Metal
TG-11-614 TOHO - Triangle 11/0 : Matte-Color Iris - Brown
TG-11-615 TOHO - Triangle 11/0 : Matte-Color Iris - Purple
TG-11-615/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Matte-Color Iris - Purple
TG-11-617/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Matte-Color Dk Olive
TG-11-617/d Triangle 11/0 Tube 5.5" : Matte-Color Dk Olive
TG-11-702 TOHO - Triangle 11/0 : Matte-Color Dk Copper
TG-11-703 TOHO - Triangle 11/0 : Matte-Color Mauve Mocha
TG-11-703/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Matte-Color Mauve Mocha
TG-11-704/d Triangle 11/0 Tube 5.5" : Matte-Color Andromeda
TG-11-705 TOHO - Triangle 11/0 : Matte-Color Iris - Blue
TG-11-705/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Matte-Color Iris - Blue
TG-11-705/d Triangle 11/0 Tube 5.5" : Matte-Color Iris - Blue
TG-11-707/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Matte-Color Iris - Peridot
TG-11-707/d Triangle 11/0 Tube 5.5" : Matte-Color Iris - Peridot
TG-11-711 TOHO - Triangle 11/0 : Nickel
TG-11-711/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Nickel
TG-11-711/d Triangle 11/0 Tube 5.5" : Nickel
TG-11-712 TOHO - Triangle 11/0 : Metallic 24K Gold Plated
TG-11-712/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Metallic 24K Gold Plated
TG-11-712F TOHO - Triangle 11/0 : Metallic Frosted 24K Gold Plated
TG-11-712F/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Metallic Frosted 24K Gold Plated
TG-11-762 TOHO - Triangle 11/0 : Opaque-Pastel-Frosted Egg Shell
TG-11-762/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Opaque-Pastel-Frosted Egg Shell
TG-11-762/d Triangle 11/0 Tube 5.5" : Opaque-Pastel-Frosted Egg Shell
TG-11-766 TOHO - Triangle 11/0 : Opaque-Pastel-Frosted Lt Lilac
TG-11-766/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Opaque-Pastel-Frosted Lt Lilac
TG-11-771 TOHO - Triangle 11/0 : Inside-Color Rainbow Crystal/Strawberry-Lined
TG-11-774 TOHO - Triangle 11/0 : Inside-Color Rainbow Crystal/Grape-Lined
TG-11-782/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Inside-Color Rainbow Crystal/Capri-Lined
TG-11-783 TOHO - Triangle 11/0 : Inside-Color Rainbow Crystal/Opaque Gray-Lined
TG-11-783/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Inside-Color Rainbow Crystal/Opaque Gray-Lined
TG-11-783/d Triangle 11/0 Tube 5.5" : Inside-Color Rainbow Crystal/Opaque Gray-Lined
TG-11-784 TOHO - Triangle 11/0 : Inside-Color Rainbow Crystal/Sandstone-Lined
TG-11-784/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Inside-Color Rainbow Crystal/Sandstone-Lined
TG-11-788/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Inside-Color Rainbow Crystal/Tanzanite-Lined
TG-11-928 TOHO - Triangle 11/0 : Inside-Color Rainbow Rosaline/Opaque Purple-Lined
TG-11-928/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Inside-Color Rainbow Rosaline/Opaque Purple-Lined
TG-11-932 TOHO - Triangle 11/0 : Inside-Color Aqua/Capri-Lined
TG-11-932/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Inside-Color Aqua/Capri-Lined
TG-11-937 TOHO - Triangle 11/0 : Inside-Color Aqua/Bubble Gum Pink-Lined
TG-11-937/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Inside-Color Aqua/Bubble Gum Pink-Lined
TG-11-950 TOHO - Triangle 11/0 : Inside-Color Jonquil/Burnt Orange-Lined
TG-11-950/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Inside-Color Jonquil/Burnt Orange-Lined
TG-11-950/d Triangle 11/0 Tube 5.5" : Inside-Color Jonquil/Burnt Orange-Lined
TG-11-951 TOHO - Triangle 11/0 : Inside-Color Jonquil/Brick Red-Lined
TG-11-951/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Inside-Color Jonquil/Brick Red-Lined
TG-11-952 TOHO - Triangle 11/0 : Inside-Color Rainbow Lt Topaz/Sea Foam-Lined
TG-11-981 TOHO - Triangle 11/0 : Inside-Color Crystal/Snow-Lined
TG-11-981/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Inside-Color Crystal/Snow-Lined
TG-11-989 TOHO - Triangle 11/0 : Gold-Lined Crystal
TG-11-989/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Gold-Lined Crystal
TG-11-989F TOHO - Triangle 11/0 : Gold-Lined Frosted Crystal
TG-11-991 TOHO - Triangle 11/0 : Gold-Lined Peridot
TG-11-991/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Gold-Lined Peridot
TG-11-993 TOHO - Triangle 11/0 : Gold-Lined Black Diamond
TG-11-994 TOHO - Triangle 11/0 : Gold-Lined Rainbow Crystal
TG-11-994/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Gold-Lined Rainbow Crystal
TG-11-996 TOHO - Triangle 11/0 : Gold-Lined Rainbow Peridot
TG-11-997 TOHO - Triangle 11/0 : Gold-Lined Rainbow Lt Sapphire
TG-11-998 TOHO - Triangle 11/0 : Gold-Lined Rainbow Lt Jonquil
TG-11-998/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Gold-Lined Rainbow Lt Jonquil
TG-11-2021/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Silver-Lined Rainbow Crystal
TG-11-2034 TOHO - Triangle 11/0 : Silver-Lined Rainbow Topaz
TG-11-2036 TOHO - Triangle 11/0 : Silver-Lined Rainbow Green Emerald
TG-11-2036/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : Silver-Lined Rainbow Green Emerald
TG-11-2036/d Triangle 11/0 Tube 5.5" : Silver-Lined Rainbow Green Emerald
TG-11-Y181/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : HYBRID Opaque Luster - Picasso
TG-11-Y182 TOHO - Triangle 11/0 : HYBRID Opaque Luster - Transparent Green
TG-11-Y182/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : HYBRID Opaque Luster - Transparent Green
TG-11-Y183/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : HYBRID Ultra Luster - Opaque Green
TG-11-Y184/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : HYBRID Luster - Opaque Rose/Gold Topaz
TG-11-Y185/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : HYBRID Luster - Opaque Gold/Smoky Topaz
TG-11-Y243/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : HYBRID Dual Lustered - Gold/Green AB
TG-11-Y251 TOHO - Triangle 11/0 : HYBRID Dual Lustered - Gold/Amethyst AB
TG-11-Y251/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : HYBRID Dual Lustered - Gold/Amethyst AB
TG-11-Y301 TOHO - Triangle 11/0 : HYBRID Natural - Picasso
TG-11-Y301/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : HYBRID Natural Picasso
TG-11-Y301F TOHO - Triangle 11/0 : HYBRID Frosted Natural - Picasso
TG-11-Y301F/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : HYBRID Frosted Natural Picasso
TG-11-Y302 TOHO - Triangle 11/0 : HYBRID Jet - Picasso
TG-11-Y302/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : HYBRID Jet Picasso
TG-11-Y304 TOHO - Triangle 11/0 : HYBRID Pepper Red - Picasso
TG-11-Y304/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : HYBRID Pepper Red Picasso
TG-11-Y306 TOHO - Triangle 11/0 : HYBRID Lt Beige - Picasso
TG-11-Y306/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : HYBRID Lt Beige Picasso
TG-11-Y307/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : HYBRID Turquoise Picasso
TG-11-Y310 TOHO - Triangle 11/0 : HYBRID Sour Apple - Picasso
TG-11-Y310/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : HYBRID Sour Apple Picasso
TG-11-Y311 TOHO - Triangle 11/0 : HYBRID Opaque Lavender - Picasso
TG-11-Y311/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : HYBRID Opaque Lavender - Picasso
TG-11-Y312 TOHO - Triangle 11/0 : HYBRID Opaque Gray - Picasso
TG-11-Y312/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : HYBRID Opaque Gray - Picasso
TG-11-Y502/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : HYBRID Metallic Green
TG-11-Y503 TOHO - Triangle 11/0 : HYBRID Antiqued Metallic Black
TG-11-Y503/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : HYBRID Antiqued Metallic Black
TG-11-Y541/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : HYBRID Marbled Hematite AB
TG-11-Y851 TOHO - Triangle 11/0 : HYBRID Apollo
TG-11-Y851/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : HYBRID Apollo
TG-11-Y851F TOHO - Triangle 11/0 : HYBRID Frosted Apollo
TG-11-Y851F/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : HYBRID Frosted Apollo
TG-11-Y852 TOHO - Triangle 11/0 : HYBRID Apollo - Jet
TG-11-Y856F TOHO - Triangle 11/0 : HYBRID Apollo - Frosted Lt Beige
TG-11-Y856F/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : HYBRID Apollo - Frosted Lt Beige
TG-11-Y857F TOHO - Triangle 11/0 : HYBRID Apollo - Frosted Turquoise
TG-11-Y857F/c Triangle 11/0 Tube 2.5" : HYBRID Apollo - Frosted Turquoise
TM-03-81 TOHO - Magatama 3mm : Metallic Hematite
TM-03-162C TOHO - Magatama 3mm : Transparent-Rainbow Topaz
TM-03-222 TOHO - Magatama 3mm : Dk Bronze
TR-08-85 TOHO - Round 8/0 : Metallic Iris - Purple
TR-08-178 TOHO - Round 8/0 : Transparent-Rainbow Sapphire
TR-08-994 TOHO - Round 8/0 : Gold-Lined Rainbow Crystal
TR-11-27BDF TOHO - Round 11/0 : Silver-Lined Frosted Teal
TR-11-221 TOHO - Round 11/0 : Bronze
TR-11-286 TOHO - Round 11/0 : Silver-Lined Pale Amber
TR-11-711 TOHO - Round 11/0 : Nickel
1-63B-1006 Antique Style Triangle 6 mm - Bronze : Med Topaz
1-63B-2006 Antique Style Triangle 6 mm - Bronze : Amethyst
1-63B-2021 Antique Style Triangle 6 mm - Bronze : Alexandrite
1-63B-2398 Antique Style Triangle 6 mm - Bronze : Jet
1-63B-3003 Antique Style Triangle 6 mm - Bronze : Med Sapphire
1-63B-7035 Antique Style Triangle 6 mm - Bronze : Fuchsia
1-63B-9008 Antique Style Triangle 6 mm - Bronze : Siam Ruby
1-63G-27701 German Style Triangle 6mm : Rosaline/Amethyst
1-63G-27702 German Style Triangle 6mm : Crystal/Amethyst/Rosa
1-63G-27801 German Style Triangle 6mm : Olivine/Amethyst
1-63G-37701 German Style Triangle 6mm : Lt Pink/Blue
1-63G-57101 German Style Triangle 6mm : Topaz/Green
1-63G-67801 German Style Triangle 6mm : Green/Blue
1-63G-76028 German Style Triangle 6mm : Crystal/Rosaline
1-63G-87311 German Style Triangle 6mm : Blue/Lt Green
1-63GM-27701 German Style Triangle 6mm : Matte - Crystal/Amethyst
1-63GM-27801 German Style Triangle 6mm : Matte - Olivine/Amethyst
1-63GM-37701 German Style Triangle 6mm : Matte - Lt Pink/Blue
1-63GM-57101 German Style Triangle 6mm : Matte - Topaz/Green
1-63GM-67801 German Style Triangle 6mm : Matte - Green/Blue
1-63GM-87311 German Style Triangle 6mm : Matte - Blue/Lt Green
1-63T-2021 Antique Style Triangle 6mm : Alexandrite
1-63T-3005 Antique Style Triangle 6mm : Sapphire
1-63T-3009 Antique Style Triangle 6mm : Cobalt
1-63T-6021 Antique Style Triangle 6mm : Teal
1-63T-7035 Antique Style Triangle 6mm : Fuchsia - Picasso
1-63T-13020 Antique Style Triangle 6mm : Opaque Beige
1-63T-C13020 Antique Style Triangle 6mm : Beige/Copper
1-63T-14400 Antique Style Triangle 6mm : Hematite
1-63T-14464 Antique Style Triangle 6mm : Luster - Transparent Blue
1-63T-15695 Antique Style Triangle 6mm : Luster - Transparent Gold/Smokey Topaz
1-63T-15726 Antique Style Triangle 6mm : Luster - Transparent Amethyst
1-63T-93190 Antique Style Triangle 6mm : Opaque Red
1-83B-1006 Antique Style Triangle 8mm - Bronze : Med Topaz
1-83B-2004 Antique Style Triangle 8mm - Bronze : Med Amethyst
1-83B-2398 Antique Style Triangle 8mm - Bronze : Jet
1-83B-6021 Antique Style Triangle 8mm - Bronze : Teal
1-83B-9008 Antique Style Triangle 8mm - Bronze : Siam Ruby
1-83G-27701 German Style Triangle 8mm : Crystal/Amethyst
1-83G-27801 German Style Triangle 8mm : Olivine/Amethyst
1-83G-37701 German Style Triangle 8mm : Lt Pink/Blue
1-83G-57101 German Style Triangle 8mm : Topaz/Green
1-83G-67801 German Style Triangle 8mm : Green/Blue
1-83G-67802 German Style Triangle 8mm : Matte - Green/Blue
1-83G-76028 German Style Triangle 8mm : Crystal/Rosaline
1-83G-87311 German Style Triangle 8mm : Blue/Lt Green
1-83GM-27701 German Style Triangle 8mm : Matte - Crystal/Amethyst
1-83GM-37701 German Style Triangle 8mm : Matte - Lt Pink/Blue
1-83T-2006 Antique Style Triangle 8mm : Amethyst
1-83T-2398 Antique Style Triangle 8mm : Jet - Picasso
1-83T-X3009 Antique Style Triangle 8mm : Cobalt AB
1-83T-3033 Antique Style Triangle 8mm : Montana Blue
1-83T-5073 Antique Style Triangle 8mm : Emerald
1-83T-9008 Antique Style Triangle 8mm : Siam Ruby
1-83T-X9008 Antique Style Triangle 8mm : Siam Ruby AB
1-83T-C13020 Antique Style Triangle 8mm : Copper - Beige
1-83T-14400 Antique Style Triangle 8mm : Hematite
1-83T-14464 Antique Style Triangle 8mm : Luster - Transparent Blue
1-83T-15726 Antique Style Triangle 8mm : Luster - Transparent Amethyst
1-83T-21455 Antique Style Triangle 8mm : Iris - Green
1-83T-93200 Antique Style Triangle 8mm : Opaque Red
1-103G-6708 German Style Triangle 10mm : Pearl/Fuchsia
1-103GM-37701 German Style Triangle 10mm : Matte - Lt Pink/Blue
1-103GM-67801 German Style Triangle 10mm : Matte - Green/Blue
TC94-2494-27 TierraCast : Charm - Jardin Triangle, Brass Oxide
TC94-2494-40 TierraCast : Charm - Jardin Triangle, Antique Pewter
TC94-7506-12 TierraCast : Drop Charm - Open Triangle Pendant, Antique Silver
TC94-7506-26 TierraCast : Drop Charm - Open Triangle Pendant, Antique Gold
253-149-99601 Triangle Drops 14/9mm : Milky White/Amethyst Striped
318-12D-T6007 Polished Drop Triangles 12mm : Capri Blue - Picasso (120 pcs.)
318-12D-T6303 Polished Drop Triangles 12mm : Opaque Lt Blue - Picasso (120 pcs.)
318-12D-T32010 Polished Drop Triangles 12mm : Opaque Blue - Picasso (120 pcs.)
318-12D-T52030 Polished Drop Triangles 12mm : Milky Green - Picasso (120 pcs.)
318-12D-T83500 Polished Drop Triangles 12mm : Glow White - Picasso (120 pcs.)
323-03-K0174 English Cut Round 3mm : Matte - Metallic Antique Gold
323-03-Z13060 English Cut Round 3mm : Antique Beige - Celsian
323-03-31010 English Cut Round 3mm : Milky Sapphire
331-1314-14435 Triangle Nugget 14/14mm : Luster
332-99-25016 Triangle Fringe 9/9mm : Dk Amethyst/White
364-25-W6002 SuperDuo 2/5mm : Twilight - Aquamarine
364-25-M65455 SuperDuo 2/5mm : Matte - Ultra Luster - Green
365-36-79031 CzechMates Bricks 3/6mm : Metallic Suede - Blue
365-36-79086 CzechMates Bricks 3/6mm : Metallic Suede - Pink
371-06-S0011 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Transparent Riverside
371-06-S0011/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Transparent Riverside
371-06-S0012 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Transparent Airy Blue
371-06-S0012/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Transparent Airy Blue
371-06-S0013 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Transparent Lush Meadow
371-06-S0013/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Transparent Lush Meadow
371-06-S0014 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Transparent Spicy Mustard
371-06-S0014/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Transparent Spicy Mustard
371-06-S0015 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Transparent Sharkskin
371-06-S0015/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Transparent Sharkskin
371-06-S0016 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Transparent Aurora Red
371-06-S0016/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Transparent Aurora Red
371-06-S0017 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Transparent Potter's Clay
371-06-S0017/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Transparent Potter's Clay
371-06-S0018 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Transparent Bodacious
371-06-S0018/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Transparent Bodacious
371-06-S0019 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Transparent Warm Taupe
371-06-S0020 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Transparent Dusty Cedar
371-06-S0020/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Transparent Dusty Cedar
371-06-S0031 CzechMates Triangle 6mm : Color Trends: Transparent Razzmatazz
371-06-K0170 CzechMates Triangle 6mm : Matte - Metallic Silver
371-06-K0170/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Matte - Metallic Silver
371-06-K0171 CzechMates Triangle 6mm : Matte - Metallic Flax
371-06-K0171/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Matte - Metallic Flax
371-06-K0173 CzechMates Triangle 6mm : Matte - Metallic Goldenrod
371-06-K0173/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Matte - Metallic Goldenrod
371-06-K0177 CzechMates Triangle 6mm : Matte - Metallic Copper
371-06-K0177/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Matte - Metallic Copper
371-06-L0300 CzechMates Triangle 6mm : Luster - Opaque White
371-06-L0300/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Luster - Opaque White
371-06-04B01 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Grenadine
371-06-04B02 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Tawny Port
371-06-04B02/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Saturated Metallic Tawny Port
371-06-04B03 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Ballet Slipper
371-06-04B03/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Saturated Metallic Ballet Slipper
371-06-04B04 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Butterum
371-06-04B04/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Saturated Metallic Butterum
371-06-04B05 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Navy Peony
371-06-04B05/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Saturated Metallic Navy Peony
371-06-04B06 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Neutral Gray
371-06-04B06/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Saturated Metallic Neutral Gray
371-06-04B07 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Shaded Spruce
371-06-04B07/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Saturated Metallic Shaded Spruce
371-06-04B08 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Golden Lime
371-06-04B09 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Marina
371-06-04B10 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Autumn Maple
371-06-04B10/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Saturated Metallic Autumn Maple
371-06-05A01 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Emperador
371-06-05A01/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Saturated Metallic Emperador
371-06-05A02 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Almost Mauve
371-06-05A02/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Saturated Metallic Almost Mauve
371-06-05A03 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Meadowlark
371-06-05A03/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Saturated Metallic Meadowlark
371-06-05A04 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Arcadia
371-06-05A04/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Saturated Metallic Arcadia
371-06-05A05 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Little Boy Blue
371-06-05A05/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Saturated Metallic Little Boy Blue
371-06-05A06 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Super Violet
371-06-05A06/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Saturated Metallic Ultra Violet
371-06-05A07 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Blooming Dahlia
371-06-05A07/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Saturated Metallic Blooming Dahlia
371-06-05A08 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Cherry Tomato
371-06-05A09 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Lime Punch
371-06-05A09/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Saturated Metallic Lime Punch
371-06-05A10 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Spring Crocus
371-06-05A10/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Saturated Metallic Spring Crocus
371-06-06B01 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Red Pear
371-06-06B02 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Valiant Poppy
371-06-06B02/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Saturated Metallic Valiant Poppy
371-06-06B03 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Nebulas Blue
371-06-06B03/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Saturated Metallic Nebulas Blue
371-06-06B04 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Ceylon Yellow
371-06-06B04/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Saturated Metallic Ceylon Yellow
371-06-06B05 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Martini Olive
371-06-06B05/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Saturated Metallic Martini Olive
371-06-06B06 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Russet Orange
371-06-06B06/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Saturated Metallic Russet Orange
371-06-06B07 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Ultra Violet
371-06-06B07/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Saturated Metallic Ultra Violet
371-06-06B08 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Crocus Petal
371-06-06B08/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Saturated Metallic Crocus Petal
371-06-06B09 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Limelight
371-06-06B09/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Saturated Metallic Limelight
371-06-06B10 CzechMates Triangle 6mm : ColorTrends: Saturated Metallic Quetzal Green
371-06-06B10/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : ColorTrends: Saturated Metallic Quetzal Green
371-06-PS1001 CzechMates Triangle 6mm : Pacifica - Watermelon
371-06-PS1001/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Pacifica - Watermelon
371-06-PS1002 CzechMates Triangle 6mm : Pacifica - Strawberry
371-06-PS1002/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Pacifica - Strawberry
371-06-PS1003 CzechMates Triangle 6mm : Pacifica - Elderberry
371-06-PS1003/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Pacifica - Elderberry
371-06-PS1004 CzechMates Triangle 6mm : Pacifica - Tangerine
371-06-PS1004/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Pacifica - Tangerine
371-06-PS1005 CzechMates Triangle 6mm : Pacifica - Avocado
371-06-PS1005/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Pacifica - Avocado
371-06-CH1006 CzechMates Triangle 6mm : Champagne Luster - Topaz
371-06-CH1006/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Champagne Luster - Topaz
371-06-MG1006/c CzechMates Triangle 6mm : Matte - Iris - Topaz
371-06-PS1006 CzechMates Triangle 6mm : Pacifica - Macadamia
371-06-PS1006/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Pacifica - Macadamia
371-06-PS1007 CzechMates Triangle 6mm : Pacifica - Poppy Seed
371-06-PS1007/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Pacifica - Poppy Seed
371-06-PS1008 CzechMates Triangle 6mm : Pacifica - Fig
371-06-PS1008/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Pacifica - Fig
371-06-PS1009 CzechMates Triangle 6mm : Pacifica - Ginger
371-06-PS1009/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Pacifica - Ginger
371-06-PS1010 CzechMates Triangle 6mm : Pacifica - Honeydew
371-06-PS1010/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Pacifica - Honeydew
371-06-2051 CzechMates Triangle 6mm : Tanzanite
371-06-2051/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Tanzanite
371-06-PI2051 CzechMates Triangle 6mm : Purple Iris - Tanzanite
371-06-PI2051/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Purple Iris - Tanzanite
371-06-PT2051 CzechMates Triangle 6mm : Gold Luster - Tanzanite
371-06-PT2051/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Pink/Topaz Luster - Tanzanite
371-06-2398 CzechMates Triangle 6mm : Jet
371-06-2398/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Jet
371-06-PK2398 CzechMates Triangle 6mm : Peacock - Jet
371-06-PK2398/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Peacock - Jet
371-06-CT3005 CzechMates Triangle 6mm : Sapphire - Copper Picasso
371-06-CT3005/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Sapphire - Copper Picasso
371-06-Z3005 CzechMates Triangle 6mm : Sapphire - Celsian
371-06-Z3005/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Sapphire - Celsian
371-06-3009/c CzechMates Triangle 6mm Tube 2.5" : Cobalt